FANDOM


Els Colons i Enginyers tenen la capacitat d'alterar el terreny de diverses maneres.

Els tipus de terreny adequats es poden irrigar. Això requereix una font d'aigua propera: una casella d'Oceà o de Riu, o una altra casella que estigui irrigada, ha de ser directament adjacent a la casella que es vol irrigar, cap al nord, sud, est o oest. Irrigar una casella fa que produeixi menjar addicional a cada torn. A més, quan tens suficient tecnologia, pots irrigar una casella una segona vegada, convertint-la en Horta, que encara és més productiva.

En alguns tipus de terrenys es poden construir mines, que incrementen el nombre de recursos (escuts) que produeix aquesta casella.

Els camins i els ferrocarrils es poden construir a qualsevol casella, excepte l'Oceà. (Per construir un camí o ferrocarril en una casella de Riu, però, s'ha de conèixer la tecnologia Construcció de Ponts). Els camins i ferrocarrils permeten que les teves unitats es moguin més ràpidament, i incrementen els recursos produïts a les ciutats.

 • Les unitats només usen un terç de punt de moviment quan van d'una casella a una d'adjacent si totes dues tenen camí.
 • Les unitats no gasten moviments si viatgen usant el ferrocarril. Es pot viatjar infinitament usant el ferrocarril.
 • Un camí pot incrementar la quantitat de comerç generat per alguns tipus de terreny.
 • Un ferrocarril augmenta els recursos (escuts) produïts per un quadrat en un 50%, (Segons les opcions del servidor, els ferrocarrils poden també incrementar els recursos de menjar i comerç, o poden incrementar els recursos d'escuts en una quantitat diferent del 50%).

Els Colons i els Enginyers també poden construir una fortificació. Les unitats que són dins d'una fortificació es defensen amb el doble de la seva força normal; a més, les unitats de dins de la fortificació s'han de destruir d'una en una.

També pots construir Bases Aèries, on les teves unitats aèries poden aterrar i repostar.

La següent taula mostra el nombre de torns requerits perquè una unitat de Colons acabi una activitat. Aquests nombres es redueixen a la meitat (arrodonida cap amunt) per als Enginyers, i poden reduir-se més acumulant diversos Colons/Enginyers perquè treballin en equip.

Terreny Camí Irrigació Mineria Transformar
Glacera 4 0 10 24 a Tundra
Desert 2 5 5 25 a Planes
Bosc 4 5 a Planes 15 a Aiguamoll 24 a Prats
Prats 2 5 10 a Bosc 24 a Turons
Turons 4 10 10 24 a Planes
Jungla 4 15 a Prats 15 a Bosc 25 a Planes
Muntanyes 6 0 10 24 a Turons
Oceà 0 0 0 36 a Aiguamoll
Planes 2 5 15 a Bosc 24 a Prats
Aiguamoll 4 15 a Prats 15 a Bosc 36 a Oceà
Tundra 2 5 0 25 a Desert

NOTA SOBRE LA TAULA: Els ferrocarrils i les fortificacions necessiten 3 torns, independentment del terreny.

Els centres de la ciutat (la casella on hi ha una ciutat) són especials. El centre d'una ciutat es treballa de forma gratuïta a les regles per defecte. Quan es construeix una ciutat, s'hi posa automàticament un camí, i també s'hi posarà un ferrocarril de seguida que sigui possible. Els centres de la ciutat s'irriguen automàticament: obtenen els beneficis de la irrigació, encara que de fet no ho estiguin. Finalment, el centre de la ciutat, depenent del joc de regles, pot ser que tingui alguna producció mínima de menjar, escuts i comerç.

Millores bàsiquesEdit

Hi ha diferents maneres de millorar el terreny.

De seguida que es creen, els treballadors, colons i enginyers poden:

 1. irrigar la terra per produir més menjar o
 2. construir una mina per obtenir més punts de producció

(però no les dues coses al mateix quadrat). Un cop construïts, una mina o un sistema d'irrigació es destrueixen si es continua modificant el terreny, si el terreny resultant no és compatible amb la millora.

Per irrigar la terra, el jugador ha de tenir una font d'aigua en alguna de les quatre caselles adjacents; tant fa que sigui riu com oceà o algun altre terreny irrigat; però un cop irrigada, la terra continua sent-ho encara que desaparegui la font d'aigua.

Sovint es pot modificar el terreny que no es adequat per les irrigacions o la mineria, perquè sigui més apropiat per les necessitats del jugador — si s'intenta d'irrigar un bosc, per exemple, s'obtenen planes (que llavors es poden irrigar normalment). Més avall parlem de canvis més radicals ("transformació").

Els camins i ferrocarrils són millores de les quals se n'ha parlat a la secció "Transport". Fixa't que els camins i els rius milloren el comerç en alguns tipus de terreny, tal com es mostra al catàleg de més avall, i els ferrocarrils augmenten en un 50% la producció d'una casella.

Millores posteriorsEdit

Les fortificacions i les bases aèries també són millores del terreny. Si una fortalesa és atacada, les unitats defensives moren d'una en una (si perden), ignorant el paràmetre killstack; en una base aèrea, passa el mateix, i a més poden posar combustible. Totes dues necessiten tres torns de colon per completar-se, independentment del terreny. Només els treballadors i els enginyers poden construir bases aèries.

Un cop s'ha investigat Refrigeració, les caselles irrigades es poden tornar a irrigar, i llavors hi apareix una horta, que augmenta en un 50% la producció de menjar de la casella si la ciutat que la reballa té un supermercat.

Només els enginyers poden transformar terra directament, amb els resultats que es detallen al catàleg de sota. Per transformar aiguamolls en oceà, alguna de les vuit caselles adjacents ja ha de ser oceà; i perquè es pugui transformar oceà en aiguamolls, cal que almenys tres de les vuit caselles adjacents siguin terra. El nou aiguamoll tindrà riu si es construeix al costat de la desembocadura única d'algun quadrat de riu.

Fixa't que els enginyers tenen dos punts de moviment per torn per dedicar-se a les seves activitats (en moviment o estàtics), i per tant completen la seva feina en la meitat del nombre de torns que diu el catàleg.

Dues o més unitats que treballin a la mateixa casella amb les mateixes ordres combinaran la seva feina, accelerant la finalització del projecte.

Quan s'interrompen les ordres d'una unitat (cosa que es pot fer simplement clicant-la), es perd la feina feta. Això també passa si la ciutat d'origen de la unitat és conquerida o destruïda.

SaqueigEdit

Totes les unitats terrestres tenen la capacitat de destruir les alteracions del terreny mitjançant el saqueig. El saqueig treu una alteració de terreny per torn i per unitat. Segons les opcions del servidor, se't pot deixar triar quina alteració de terreny saqueges, o es farà en l'ordre següent:

 • horta
 • irrigació
 • mina
 • una fortificació
 • una base aèria
 • un ferrocarril
 • un camí

Les caselles que no tenen alteracions de terreny (horta, irrigació, mina, fortificació, base aèria, ferrocarril o camí) no es poden saquejar. A més, les conversions i transformacions de terreny no es poden desfer saquejant. Per exemple, si has irrigat una casella de Bosc per convertir-la en Planes, saquejar-la no la tornarà a Bosc -- per fer-ho, caldria tornar-la a convertir amb uns Colons o un Enginyer.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.