Advertisement
Estats diplomàtics
Guerra
Alto el foc
Armistici
Pau
Aliança
Versions 2.0 i anteriors
Neutral


De vegades, la guerra esdevé massa costosa per ambdues parts. Llavors es pot acordar un alto el foc, que, al cap de 16 torns tornarà a l'estat diplomàtic de guerra.

El primer cop que trobis un altre jugador IA, sempre t'oferirà un tractat d'alto el foc.

Si decideixes declarar la guerra un altre cop abans del final d'un alto el foc sota governs representatius, pot ser que el senat ho desaprovi, cosa que pot portar a l'anarquia.

En aquest estat diplomàtic, les unitats imposen zones de control.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.