FANDOM


B.aqueduct Aqüeducte
Cost 60
Manteniment 2
Tecnologia requerida Construcció
Obsolet per Res

Permet que una ciutat creixi més enllà de 8. Cal un sistema de Clavegueram perquè una ciutat creixi a més de mida 12. Permet Clavegueram (amb Sanejament).

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.