Freeciv
Advertisement
Estats diplomàtics
Guerra
Alto el foc
Armistici
Pau
Aliança
Versions 2.0 i anteriors
Neutral


Si vols tenir una relació pacífica permanent amb un altre jugador, pots signar un tractat de pau. Durant un període de transició hi haurà l'estat armistici. Com l'alto el foc, té un compte enrere de 16 torns, i acaba l'estat de pau quan s'acaba el temps.

Aquest estat diplomàtic t'impedeix de fer entrar noves unitats dins les fronteres d'un enemic, però deixa estar les unitats que ja hi són. L'IA sempre insistirà en tenir alguns torns d'alto el foc, després armistici, després pau, i farà servir l'armistici per moure les seves unitats fora del territori de l'altre jugador.

Si decideixes de tornar a declarar la guerra abans d'acabar un armistici sota governs representatius, pot ser que el senat ho desaprovi, cosa que pot portar a l'anarquia. Trencar un armistici et porta a la guerra.

En aquest estat diplomàtic, les unitats imposen zones de control.

Advertisement