FANDOM


Automòbil
Dades

Permet

Informació

  • Tecnologies requerides: Combustió i Acer (44 en total)
  • Bombetes requerides: 28.118
  • Deixa obsolet: Taller de Leonardo
Altres dades: Augmenta la contaminació generada per la població.

Si voleu veure informació sobre altres tecnologies, podeu anar a la categoria de les tecnologies o bé aquí, on hi trobareu informació resumida de les tecnologies i les seves funcions.