Freeciv
Advertisement
Autopistes Autopistes
Cost 120
Manteniment 3
Tecnologia requerida Automòbil
Obsolet per Res

Incrementa el comerç en un 50% a totes les caselles que tinguin camins o carreteres.

Advertisement