FANDOM


Banca
Dades

Permet

Informació

  • Tecnologies requerides: Comerç i La República (8 en total)
  • Bombetes requerides: 928
  • Deixa obsolet: -
Altres dades: -

Si voleu veure informació sobre altres tecnologies, podeu anar a la categoria de les tecnologies o bé aquí, on hi trobareu informació resumida de les tecnologies i les seves funcions.