Gràfic Nom Cost
Mant.
Requeriment
Obsolet per
Més informació
B.airport.png Aeroport 120

3

Ràdio

Cap

Permet que una ciutat produeixi unitats aèries veteranes. A més, les unitats aèries malmeses que es quedin dins de la ciutat durant un torn sencer sense moure's queden restaurades completament.

Dues ciutats amb Aeroports poden aerotransportar una unitat per torn. Això transporta de forma instantània la unitat des d'una ciutat cap a una altra, gastant tots els punts de moviment de la unitat. A una unitat li ha de quedar algun punt de moviment per poder-se aerotransportar.

B.aqueduct.png Aqüeducte 60

2

Construcció

Cap

Permet que una ciutat creixi més enllà de 8. Cal un sistema de Clavegueram perquè una ciutat creixi a més de mida 12.
 • Permet Clavegueram (amb Sanejament).
B.super highways.png Autopistes 120

3

Automòbil

Cap

Incrementa el comerç en un 50% a totes les caselles que tinguin camins o ferrocarrils.
B.bank.png Banc 80

2

Banca

Cap

Juntament amb l'edifici Mercat, el Banc millora la producció d'impostos i luxes en una ciutat en un 100%.
 • Permet Borsa (amb Economia).
B.sam battery.png Bateria SAM 70

2

Míssils

Cap

Duplica la defensa de totes les unitats de dins de la ciutat en ser atacades per unitats aèries no nuclears.
B.library.png Biblioteca 60

1

Escriptura

Cap

Augmenta en un 100% l'aportació a ciència de la ciutat.
 • Permet Laboratori de Recerca (amb Ordinadors).
 • Permet Universitat (amb Universitat).
B.stock exchange.png Borsa 120

3

Economia

Cap

Juntament amb un Mercat i un Banc, la Borsa impulsa la producció d'impostos i luxes de la ciutat en un 150%.
B.barracks.png Caserna 30

1

Cap

Pólvora

Amb una Caserna, cada nova unitat terrestre produïda per la ciutat tindrà automàticament l'estat de Veterana, la qual cosa significa que les seves forces d'atac i defensa s'incrementen en un 50%. També, les unitats terrestres malmeses que passin un torn complet sense moure's a dintre d'una ciutat amb Caserna es restabliran completament.
 • El descobriment de Pòlvora farà obsoleta la Caserna.
B.barracks2.png Caserna II 30

1

Pólvora

Guerra Mòbil

Amb una Caserna, cada nova unitat terrestre produïda per la ciutat tindrà automàticament l'estat de Veterana, la qual cosa significa que les seves forces d'atac i defensa s'incrementen en un 50%. També, les unitats terrestres malmeses que passin un torn complet sense moure's a dintre d'una ciutat amb Caserna es restabliran completament.
 • El descobriment de Guerra Mòbil farà obsoleta la Caserna II.
B.barracks3.png Caserna III 30

1

Guerra Mòbil

Cap

Amb una Caserna, cada nova unitat terrestre produïda per la ciutat tindrà automàticament l'estat de Veterana, la qual cosa significa que les seves forces d'atac i defensa s'incrementen en un 50%. També, les unitats terrestres malmeses que passin un torn complet sense moure's a dintre d'una ciutat amb Caserna es restabliran completament.
B.cathedral.png Catedral 80

3

Monoteisme

Cap

Una Catedral fa contents a 3 ciutadans infeliços d'una ciutat, fent que sigui més fàcil mantenir-hi l'ordre. El descobriment de la Teologia augmenta l'efecte d'una Catedral, fent content un altre ciutadà infeliç. El descobriment del Comunisme disminueix l'efecte d'una Catedral, reduint en un el nombre de ciutadans infeliços acontentats.
B.hydro plant.png Central Hidroelèctrica 180

4

Electrònica

Cap

Redueix la quantitat de contaminació generada per la producció d'una ciutat en un 50%. També augmenta la producció d'escuts d'una Fàbrica o Planta de Fabricació que hi hagi a la ciutat: una Fàbrica i una Central Hidràulica juntes donen un bonus de producció del 75%, i una Fàbrica, Planta de Fabricació i Central Hidràulica juntes donen un bonus de producció del 150%.

Una ciutat només pot tenir una Central: Hidràulica, Tèrmica o Nuclear.

Una ciutat només pot construir una Central Hidràulica si està al costat de (o a sobre) d'una casella de Muntanya o Riu.

B.nuclear plant.png Central Nuclear 120

2

Energia Nuclear

Cap

Redueix la quantitat de contaminació generada per la producció d'una ciutat en un 50%. També augmenta la producció d'escuts d'una Fàbrica o Planta de Fabricació de la ciutat: una Fàbrica i una Central Nuclear juntes donen un bonus de producció del 75%, i una Fàbrica, una Planta de Fabricació i una Central Nuclear juntes donen un bonus de producció del 150%.

Una ciutat només pot tenir una Central: Hidràulica, Tèrmica o Nuclear.

B.power plant.png Central Tèrmica 130

4

Refinat

Cap

Augmenta la producció d'una Fàbrica o Planta de Fabricació d'una ciutat: una Fàbrica i una Central Tèrmica juntes donen una bonificació de producció del 75%, i una Fàbrica, una Planta de Fabricació i Central Tèrmica juntes donen una bonificació de producció del 150%. La producció addicional pot fer que la ciutat generi més contaminació.

Una ciutat només pot tenir una Central: Hidràulica, Tèrmica o Nuclear.

B.recycling center.png Centre de Reciclat 140

2

Reciclatge

Cap

Construir un Centre de Reciclat redueix la quantitat de contaminació deguda a la producció d'una ciutat en un 66%.
B.sewer system.png Clavegueram 80

2

Sanejament

Cap

Permet que la ciutat creixi més enllà de 12. Un Aqüeducte és necessari abans per poder passar de 8.
B.colosseum.png Coliseu 70

4

Construcció

Cap

Entreté els ciutadans, convertint tres ciutadans descontents en contents (quatre després del descobriment de l'Electricitat.)
B.police station.png Comissaria 50

2

Comunisme

Cap

Redueix la infelicitat causada per unitats militars fora de la ciutat en 2 sota Democràcia i en 1 sota República. Aquesta millora no té cap efecte sota altres tipus de govern.
B.space component.png Component Espacial 160

0

Plàstics

Cap

Els Components Espacials es poden diferenciar entre Components de Propulsió i de Combustible. Cada parella d'aquests redueix el temps de viatge de la teva nau espacial.

En pots construir fins a 8 parells.

Abans que puguis construir cap peça de nau espacial, s'ha d'haver construït la meravella Programa Apollo per qualsevol jugador, i una fàbrica a la ciutat que faci el Component.

B.coastal defense.png Defensa Costanera 60

1

Metal·lúrgia

Cap

Duplica la defensa de les unitats contra els bombardejos de vaixells enemics.
B.sdi defense.png Defensa SDI 140

4

Làser

Cap

Protegeix una ciutat contra els atacs nuclears. Els atacs nuclears no tenen cap efecte sobre la ciutat. També duplica la defensa contra míssils no nuclears.
B.capitalization.png Encunyament -

0

Cap

Cap

Això no és un edifici normal. Si estableixes la producció d'una ciutat a encunyament la producció es converteix en impostos (diners, peces d'or!).
B.space structural.png Estructura Espacial 80

0

Vol Espacial

Cap

Les Estructures Espacials formen la base de la teva nau espacial. Totes les altres peces de la nau especial s'han de connectar a Estructures per poder funcionar. Pots construir fins a 32 Estructures Espacials.

Abans que puguis construir cap peça de nau espacial, el Programa Apollo ha d'haver estat construït per qualsevol jugador, i una fàbrica a la ciutat que faci el Component.

B.factory.png Fàbrica 140

4

Industrialització

Cap

Incrementa la producció d'escuts d'una ciutat en un 50%. Això pot contribuir significativament a la contaminació.
 • Permet Central Hidroelèctrica (Amb Electrònica, Muntanyes, Riu).
 • Permet Planta de Fab. (amb Robòtica).
 • Permet Central Nuclear (amb Energia Nuclear).
 • Permet Central Tèrmica (amb Refinat).
 • Permet les peces de la Nau Espacial (amb els seus requeriments respectius).
B.granary.png Graner 40

1

Ceràmica

Cap

La quantitat de menjar emmagatzemat es fixarà a mig ple cada cop que una ciutat amb Graner creixi o decreixi. Això ajuda les ciutats a créixer més ràpid i les fa més resistents a la fam.
B.port facility.png Instal·lació de Port 60

3

Guerra Amfíbia

Cap

Permet que una ciutat construeixi unitats marítimes veteranes. A més, les unitats marítimes malmeses que es quedin dins de la ciutat durant un torn sencer sense moure's queden recuperades completament.
B.courthouse.png Jutjat 60

1

Codi de Lleis

Cap

Redueix la corrupció i el malbaratament d'una ciutat en un 50%. Sota la Democràcia, un Jutjat fa content un ciutadà descontent. També fa que el cost d'una revolta a la ciutat sigui 4 vegades superior.
B.research lab.png Laboratori de Recerca 120

3

Ordinadors

Cap

Juntament amb una Biblioteca, un Laboratori de Recerca augmenta la producció científica de una ciutat en un 200%. Juntament amb una Biblioteca i una Universitat, un Laboratori de Recerca augmenta la producció de ciència d'una ciutat en un 450%.
B.marketplace.png Mercat 60

0

Moneda

Cap

Augmenta en un 50% la producció de luxes i impostos de la ciutat.
 • Permet Banc (amb Banca).
B.space modules.png Mòdul Espacial 320

0

Superconductors

Cap

Els mòduls espacials són les peces més cares de les naus espacials. Hi ha tres tipus diferents de Mòdul Espacial:

- Mòdul Habitable: proporciona espai perquè hi visquin 10.000 persones. - Mòdul de Suport Vital: proporciona menjar i aigua per la població d'un Mòdul Habitable. - Panells Solars: proporciona l'energia que necessita qualsevol parella dels altres Mòduls. Pots construir fins a 4 Mòduls Espacials de cada mena. Abans que puguis construir cap peça de nau espacial, la meravella Programa Apollo ha d'haver estat construïda per qualsevol jugador, i una fàbrica a la ciutat que faci el Component.

B.city walls.png Muralles 60

0

Mestria de cases

Cap

Les Muralles fan que sigui més fàcil de defensar una ciutat. Tripliquen la força defensiva de les unitats que estiguin dins de la ciutat contra unitats terrestres i helicòpters. No són efectives contra unitats aèries ni marítimes, així com contra Obusos. Les Muralles també eviten la pèrdua de població que ocorre quan una unitat defensiva és destruïda per una unitat terrestre.
B.palace.png Palau 70

0

Mestria de Cases

Cap

Fa que una ciutat sigui la capital i el centre del govern. La corrupció de les altres ciutats està relacionada amb la distància que les separa de la capital, amb excepció dels governs en Democràcia i Comunisme. El cost d'incitar a una revolta també depèn de la distància des de la capital (en qualsevol forma de govern).

Vigila bé la teva capital; si la perds pot donar com a resultat que el teu imperi caigui en guerra civil. Si perds el palau actual també perdràs qualsevol nau espacial que puguis tenir.

B.mfg plant.png Planta de Fab. 220

6

Robòtica

Cap

Juntament amb una Fàbrica, una Planta de Fabricació augmenta la producció d'escuts d'una ciutat en un 100%.
B.offshore platform.png Plataforma Petrolífera 120

3

Miniaturizació

Cap

Afegeix un escut extra a totes les caselles d'oceà de la ciutat. La ciutat ha d'estar a la costa per poder construir aquesta millora.
B.harbour.png Port 40

1

Viatges Marítims

Cap

Augmenta en un el menjar produït per les caselles d'Oceà. La ciutat ha de ser a la costa per poder construir aquest edifici.
B.supermarket.png Supermercat 80

3

Refrigeració

Cap

Augmenta els recursos de menjar en un 50% a cada casella d'horta que es treballi per la ciutat. Les caselles d'Horta són les que s'han irrigat una segona vegada.
B.temple.png Temple 30

1

Enterrament Cerimonial

Cap

Fa content un ciutadà descontent. Tant el Misticisme com la meravella Oracle dupliquen aquest efecte. Tenint ambdues coses, es fan contents quatre ciutadans.
B.mass transit.png Transport Públic 120

4

Producció en Cadena

Cap

Neutralitza la contaminació generada per la població. La població deixa de tenir influència sobre la contaminació generada per la ciutat.
B.university.png Universitat 120

3

Universitat

Cap

Juntament amb una Biblioteca, una Universitat augmenta la producció científica d'una ciutat en un 250%.


Freeciv versió 2.0.0-beta3 - joc de regles per defecte

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.