FANDOM


B.cathedral Catedral
Cost 80
Manteniment 3
Tecnologia requerida Monoteisme
Obsolet per Res

Una Catedral fa contents a 3 ciutadans infeliços d'una ciutat, fent que sigui més fàcil mantenir-hi l'ordre. El descobriment de la Teologia augmenta l'efecte d'una Catedral, fent content un altre ciutadà infeliç. El descobriment del Comunisme disminueix l'efecte d'una Catedral, reduint en un el nombre de ciutadans infeliços acontentats.

Requereix l'edifici Temple.