FANDOM


B.nuclear plant Central nuclear
Cost 120
Manteniment 2
Tecnologia requerida Energia nuclear
Obsolet per Res

Redueix la quantitat de contaminació generada per la producció d'una ciutat en un 50%. També augmenta la producció d'escuts d'una Fàbrica o Planta de Fabricació de la ciutat: una Fàbrica i una Central Nuclear juntes donen un bonus de producció del 75%, i una Fàbrica, una Planta de Fabricació i una Central Nuclear juntes donen un bonus de producció del 150%.

Una ciutat només pot tenir una Central: Hidràulica, Tèrmica o Nuclear.

Requereix l'edifici Fàbrica.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.