FANDOM


B.power plant Central tèrmica
Cost 130
Manteniment 4
Tecnologia requerida Refinat
Obsolet per Res

Augmenta la producció d'una Fàbrica o Planta de Fabricació d'una ciutat: una Fàbrica i una Central Tèrmica juntes donen una bonificació de producció del 75%, i una Fàbrica, una Planta de Fabricació i Central Tèrmica juntes donen una bonificació de producció del 150%. La producció addicional pot fer que la ciutat generi més contaminació. Una ciutat només pot tenir una Central: Hidràulica, Tèrmica o Nuclear. Requereix l'edifici Fàbrica.