FANDOM


Resum | Terreny | Ciutats | Economia | Unitats | Combat | Diplomàcia | Govern | Tecnologia | Meravelles | Edificis | editar barra de navegació

Tornar a la pàgina de manuals | Discussió:Manual de joc


Una ciutat es crea quan es dóna a uns colons la comanda bastir ciutat en terreny apropiat (qualsevol terreny menys Glaciar o Oceà), traient la unitat del joc per donar a la ciutat el seu primer ciutadà. Una ciutat pot créixer per tenir uns quants ciutadans, alguns treballant dins de la ciutat mentre que d'altres es poden enviar fora com a nous colons. La fam i la guerra maten ciutadans i redueixen la població; amb la pèrdua del seu últim ciutadà, una ciutat desapareix. Al mapa de Freeciv cada ciutat porta una etiqueta amb la seva població, o mida.

Les ciutats són l'únic instrument que tens per desenvolupar els recursos naturals i canalitzar-los cap a l'expansió, el progrés tecnològic i la guerra. Després de descriure com els habitants de les ciutats aprofiten els recursos naturals, veurem com es poden desenvolupar i cultivar les ciutats per augmentar-ne els seus valor i productivitat.

Treballar el terrenyEdit

Citywork21

Cada ciutat pot treballar terreny dins de la regió de 5x5 amb centre a la ciutat, excepte les cantonades. Per extreure recursos d'una casella has de tenir-hi un ciutadà treballant. La ciutat d'exemple que es mostra a la dreta té tots quatre ciutadans treballant caselles pròximes a la ciutat; cada casella activa té una etiqueta amb el nombre de punts de menjar, de producció i de comerç que genera a cada torn. Traient un o més d'aquestes caselles fora de producció, el jugador podria triar altres caselles on fer treballar el seus ciutadans, o assignar-los a altres tasques totalment diferents.

Repassa la secció sobre terreny per determinar com afecten a la producció de cada casella el terreny, la presència de recursos especials com la caça o minerals, i les millores com carreteres, irrigació o mines.

Fixa't que la casella on està situada la pròpia ciutat - el "centre de la ciutat" - es treballa de franc, sense que se li assigni cap ciutadà. La casella de la ciutat sempre produeix almenys un punt de menjar i un de producció. També obté qualsevol dels avantatges que ofereixi el terreny un cop irrigat (perquè les ciutats vénen amb canalitzacions d'aigua incorporades), però això no es pot fer servir com a base per construir d'altres irrigacions, ni per Horta. Per obtenir aquests beneficis, s'ha de fer que Treballadors irriguin la casella. La casella de la ciutat també obté un camí automàticament, i, quan la tecnologia estigui disponible, ferrocarrils (perquè les ciutats vénen amb transport incorporat).

No pots treballar una casella que ja estigui treballant una ciutat veïna, ni pots treballar terreny damunt del qual hi hagi una unitat terrestre enemiga, ni terreny dins de les fronteres d'un altre jugador. Així, pots simular condicions de setge estacionant les teves unitats damunt de recursos valuosos al voltant d'una ciutat enemiga. Les unitats també poden rebre ordres de saqueig, i malmetre les millores. Els treballadors, colons i enginyers poden fins i tot transformar el terreny per fer-lo menys productiu, com van fer els romans sembrant de sal els camps de Cartago.

Edificis i meravellesEdit

Les ciutats poden millorar-se amb una gran varietat d'edificis, cadascun dels quals té un efecte diferent; cada ciutat només pot tenir un edifici de cada tipus. Els edificis es llisten i es descriuen aquí. Alguns edificis en requereixen d'altres — com al cas del Mercat que has de tenir abans de construir un Banc. La majoria dels edificis només són disponibles quan aconsegueixes alguna tecnologia determinada, mentre que d'altres queden obsolets per alguna altra tecnologia.

La construcció d'edificis costa punts de producció — sovint necessita força torns — i un cop acabats, molts edificis requereixen un manteniment d'algunes peces d'or. Pots desmantellar i vendre un edifici, rebent una peça d'or per cada punt de producció gastat en la seva construcció. Si en algun torn no pots pagar el manteniment de tots els teus edificis, alguns es vendran automàticament; evidentment, cal evitar això, ja que els edificis triats pot ser que no siguin els que hauries preferit de vendre't.

Les meravelles són estructures úniques que es poden construir només per una civilització a cada partida. Els jugadors sovint competeixen per ser els primers a completar una meravella cobejada. Mentre que els edificis només afecten la seva pròpia ciutat, moltes meravelles beneficien la civilització sencera. I mentre que els edificis s'han de construir només amb els punts de producció locals, les caravanes i els combois construïts en altres ciutats poden contribuir el seu cost complet en punts de producció envers la construcció d'una meravella (desmantellar les unitats i prou només donaria la meitat del seu cost).

EspecialistesEdit

Els primers ciutadans de cada són ciutat són normalment treballadors, i cadascun d'ells treballa per extreure els recursos del seu tros de terreny. Però hi ha diferents altres tasques que poden assumir els ciutadans un cop se'ls dispensa de treballar sobre el terreny. De fet, assumir una altra tasca és l'única manera en què poden deixar de treballar. Vigila què passa quan treus un ciutadà d'una casella i l'assignes a una altra — veuràs que durant un moment es converteix en un artista, quan no té terreny assignat.

Fins i tot les ciutats petites poden mantenir artistes, que produeixen dos punts de luxe per torn per la seva ciutat (l'efecte dels quals es descriu a la secció següent). Quan les ciutats arriben als cinc ciutadans de mida, apareixen dues possibilitats d'especialistes més, que la teva interfície d'usuari et permetrà de seleccionar probablement si cliques al damunt dels teus ciutadans especialistes. Aquests altres dos especialistes contribueixen a la teva civilització en general, més que no pas a la seva ciutat: cada recaptador d'impostos proporciona tres peces d'or addicionals per torn per la teva hisenda, mentre que cada científic afegeix tres punts a la teva recerca.

Quan les ciutats creixen i produeixen nous ciutadans, el joc els posa com a treballadors — fins i tot si això provoca desordres a la ciutat, com es descriu més avall. El joc assigna treballadors nous al terreny que en general hagi de produir el creixement més ràpid. Potser voldràs inspeccionar les ciutats que acaben de créixer i ajustar la feina que se li ha donat al ciutadà nou. Si tota la terra és en ús, els nous ciutadans es converteixen en artistes.

Tres edificis et permeten de multiplicar la recerca produïda per la teva ciutat:

B.library Biblioteca

cost:60 manteniment:1

requereix:Escriptura

B.university Universitat

cost:120 manteniment:3

requereix:Universitat

B.research lab Laboratori de Recerca

cost:120 manteniment:3

requereix:Ordinadors


D'altres edificis faciliten la feina dels teus artistes i recaptadors d'impostos:

B.marketplace Mercat

cost:60 manteniment:0

requereix:Moneda

B.bank Banc

cost:80 manteniment:2

requereix:Banca

B.stock exchange Borsa

cost:120 manteniment:3

requereix:Economia

La civilització i els descontentsEdit

Malauradament, el creixement de les ciutats provoca superpoblació i això fa difícil de mantenir la moral dels treballadors. Cada ciutadà pot estar feliç, content, infeliç o enfadat. Només els primers quatre treballadors estan contents de forma natural; la resta són infeliços d'entrada, cosa que és força greu ja que fins i tot un sol treballador infeliç pot provocar desordres a la ciutat. Les ciutats en desordre no produeixen menjar, ni producció, ni punts de comerç, i és més fàcil que es revoltin; un desordre prolongat en una democràcia pot fins i tot provocar una revolució nacional.

Cal remarcar que només els treballadors tenen variacions de moral — els artistes, científics i recaptadors d'impostos gaudeixen de prou privilegis com per estar sempre contents. Així, una solució al problema d'un treballador infeliç és simplement assignar-lo a una tasca d'especialista. Però si les ciutats han de treballar més de quatre caselles de cop, el problema de la moral s'ha d'encarar directament.

Hi ha dues maneres d'evitar els desordres a les ciutats grans. La majoria dels edificis i millores que afecten la moral (tots estan llistats a la secció següent) fan només que els treballadors infeliços passin a contents, cosa que efectivament evita els desordres, però no té més beneficis. L'opció més interessant és produir treballadors feliços. Aquests poden equilibrar l'efecte dels treballadors infeliços — una ciutat no caurà en desordre a no ser que els treballadors infeliços siguin més que els feliços — però també poden produir d'altres efectes intereesants.

Les ciutats amb tres ciutadans o més estan en festa quan la meitat dels seus ciutadans són treballadors feliços i no n'hi ha cap d'infeliç. Sota la monarquia i el comunisme, això dóna al terreny del voltant de la ciutat la bonificació en comerç (un punt per cada casella que ja produeixi algun punt de comerç) que normalment només està disponible en governs representatius. Sota una república o democràcia, l'efecte encara pot ser més espectacular — la ciutat entra en èxtasi i creix en un ciutadà a cada torn que la ciutat produeixi excedents de menjar (si no, evita de créixer per evitar la fam). Sense l'èxtasi, les ciutats grans només poden créixer treballant fort per produir un excedent de menjar — cosa que ja pot ser prou difícil de per si — i llavors esperar dotzenes de torns que s'ompli el graner.

Gestió de la felicitatEdit

Els treballadors són feliços quan els proporciones luxe. Per cada dos punts de luxe que produeix una ciutat, un treballador content es converteix en feliç (o, si no queden treballadors contents, un d'infeliç es posa content). Apart dels punts de luxe que produeixen els artistes, a les ciutats se'ls tornen alguns dels punts de comerç que produeixen com a punts de luxe quan dediques alguns dels teus punts de comerç a luxes.

Les unitats militars poden afectar la felicitat de la ciutat. Sota règims autoritaris, això és pràctic, ja que les unitats militars estacionades a la ciutat poden evitar la infelicitat imposant l'ordre. Sota governs representatius, l'únic efecte és negatiu — els ciutadans són infeliços quan la seva ciutat manté unitats militars que s'han desplegat de forma agressiva. Això inclou unitats terrestres i marítimes fora de les teves fronteres, fora d'una ciutat amiga (incloses les ciutats dels teus aliats) o fora d'una fortificació que estigui a menys de tres caselles d'una ciutat amistosa; no obstant, les "unitats de batalla" (míssils, helicòpters i bombarders) provoquen infelicitat a qualsevol posició. Veure la secció sobre govern per al nombre de treballadors afectats per cadascun d'aquests factors.

Tota la discussió anterior suposava que les ciutats poden arribar a mida quatre sense infelicitat, amb el cinquè treballador com a primer infeliç. De fet, aquest límit disminueix a mesura que obtens grans quantitats de ciutats, per simular la dificultat d'imposar l'ordre en un imperi gran. Diferents governs poden mantenir un nombre diferent de ciutats abans de trobar aquest límit; veure la secció sobre govern per més detalls.

El creixement continuat de l'imperi pot comportar més penalitzacions, el detall precís de les quals torna a dependre del govern. En imperis que creixen més enllà del punt en què cap ciutadà comença content, apareixeran ciutadans enfadats; aquests ciutadans s'han de convertir en descontents abans de poder convertir cap ciutadà descontent en content, però en tots els altres aspectes es comporten igual que els ciutadans descontents.

Les meravelles que afecten la moral són els Jardins Penjants, la Capella de Miquel Àngel, el Teatre de Shakespeare, la Catedral de J.S. Bach, la Votació femenina, i la Cura del Càncer.

Els edificis que afecten el creixement de les ciutats i la felicitat dels treballadors són:

B.aqueduct Aqüeducte

cost:60 manteniment:2

requereix:Construcció

B.sewer system Clavegueram

cost:80 manteniment:2

requereix:Sanejament

B.temple Temple

cost:30 manteniment:1

requereix:Enterrament Cerimonial

B.courthouse Jutjat

cost:60 manteniment:1


requereix:Codi de Lleis

B.colosseum Coliseu

cost:70 manteniment:4


requereix:Construcció

B.cathedral Catedral

cost:80 manteniment:3

requereix:Monoteisme

B.police station Comissaria

cost:50 manteniment:2

requereix:Comunisme

 

ContaminacióEdit

La contaminació pot afectar greument ciutats grans, sobretot a mesura que la teva civilització s'industrialitza. La probabilitat que aparegui contaminació al voltant d'una ciutat depèn de la seva població, agreujada pels avenços industrialització, l'automòbil, la producció en cadena, i els plàstics, i el seu rendiment en punts de producció. Quan aquesta suma passa de 20, l'excés és la probabilitat de contaminació en percentatge perquè aparegui contaminació a cada torn; aquest percentatge es mostra al diàleg de ciutat.

La contaminació apareix com a brossa que cobreix caselles de terreny al voltant de la ciutat. La contaminació només es pot netejar enviant-hi treballadors, colons o enginyers amb l'ordre de netejar contaminació (que requereix tres torns de colon o treballador per executar-se). Un terreny contaminat només genera la meitat dels seus punts normals de menjar, producció i comerç.

Quan es contamina una casella que no està treballada, hi ha la temptació d'estalviar-se la feina de netejar-lo; però si la contaminació s'estén, els resultats són bastant pitjors — cada casella contaminada augmenta la probabilitat d' escalfament global. Cada vegada que avança l'escalfament global, a tot el món les terres costaneres es van transformant en jungles i aiguamolls, i les caselles de terra endins es converteixen en desert. Això sol tenir com a resultat la devastació de les ciutats i l'empobriment global.

Diferents edificis afecten la contaminació:

B.hydro plant Central Hidroelèctrica

cost:180 manteniment:4

requereix:Electrònica

B.mass transit Transport Públic

cost:120 manteniment:4

requereix:Producció en Cadena

B.recycling center Centre de Reciclatge

cost:140 manteniment:2

requereix:Reciclatge

B.nuclear plant Central Nuclear

cost:120 manteniment:2

requereix:Energia Nuclear

Anterior: Terreny Capítol Següent: Economia
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.