FANDOM


B.space component Component especial
Cost 160
Manteniment 0
Tecnologia requerida Plàstics
Obsolet per Res

Els Components Espacials es poden diferenciar entre Components de Propulsió i de Combustible. Cada parella d'aquests redueix el temps de viatge de la teva nau espacial. En pots construir fins a 8 parells. Abans que puguis construir cap peça de nau espacial, s'ha d'haver construït la meravella Programa Apollo per qualsevol jugador. Requereix l'edifici fàbrica.