Freeciv
Advertisement
Croada del Rei Ricard Croada del Rei Ricard
Dades
  • Cost: 150
  • Manteniment: 0
  • Tecnologia requerida: Enginyeria
  • Obsolet per: Robòtica
Informació
Afegeix un recurs de producció addicional a cada quadrat del voltant de la ciutat on es construeix.

Si voleu veure informació de més meravelles, podeu anar a la categoria de les meravelles o bé aquí, on hi trobareu informació sobre totes les meravelles.
Advertisement