FANDOM


Resum | Terreny | Ciutats | Economia | Unitats | Combat | Diplomàcia | Govern | Tecnologia | Meravelles | Edificis | editar barra de navegació

Tornar a la pàgina de manuals | Discussió:Manual de joc


Els recursos que les teves ciutats extreuen del terreny són la font que rega la teva civilització. Aquí es descriu cadascun dels tres recursos juntament amb les seves propietats, usos i limitacions.

Punts de menjarEdit

La teva població necessita menjar per sobreviure. Cada ciutadà necessita dos punts de menjar per torn; cada colon en necessita 1 (en Anarquia, Despotisme, Monarquia i Comunisme) o bé 2 (en República i Democràcia) punts de menjar de la seva ciutat origen per torn per sobreviure. Com que totes les caselles de Terreny que no tenen especials donen menys de 2 punts de menjar, no poden alimentar el ciutadà que els treballa a no ser que estiguin millorats.

Cada ciutat té un graner per emmagatzemar punts de menjar (l'edifici anomenat Graner només millora la seva capacitat). Les ciutats que produeixen més menjar que no en necessiten acumulen l'excedent al seu graner, mentre que els que en produeixen menys que no en necessiten consumeixen les reserves del graner. Quan cal menjar, però no en queda, la població de la ciutat passa gana, matant primer els colons, seguits per ciutadans, fins que no s'acaba el dèficit de menjar.

L'excés de menjar pot augmentar la població: el graner de la ciutat té una capacitat limitada, i requiresquan s'omple la ciutat creix en un ciutadà i el graner torna a començar com a buit. Però com que la capacitat del graner augmenta amb la població, cada ciutadà costa més que l'últim, fent que aquest mode de creixement només sigui important per ciutats petites.

Hi ha tres edificis que milloren la producció de menjar:

B.granary Graner

cost:40 manteniment:1

requereix:Ceràmica

B.harbour Port

cost:40 manteniment:1

requereix:Viatges Marítims

B.supermarket Supermercat

cost:80 manteniment:3

requereix:Refrigeració

Punts de ProduccióEdit

Cada ciutat genera almenys un punt de producció per torn. Primer els demanen les unitats militars, colons, treballadors o enginyers que manté la ciutat; cada unitat costa o bé un o dos punts de producció per torn depenent de la teva forma de govern, encara que sota règims autocràtics cada ciutat suporta algunes unitats de franc. Si la producció de la ciutat baixa massa, les unitats que no es poden suportar es desmantellen.

Els punts sobrants que no requereixen les unitats de la ciutat s'apliquen a la unitat, edifici, o meravella que s'hagi seleccionat com a producció actual de la ciutat. Igual que els punts de menjar s'acumulen al graner de la ciutat i donen un ciutadà quan s'omple, els punts de producció s'acumulen fins que s'arriba al cost del producte. Els productes apareixen a la ciutat quan s'han completat — les unitats apareixen al mapa mentre que els edificis i meravelles s'afegeixen a la llista d'estructures de la ciutat. Els punts de producció que hagin sobrat queden disponibles per al següent projecte.

Cada jugador pot construir qualsevol producte que el seu nivell tecnològic li permeti, amb algunes restriccions: cada ciutat pot tenir només un edifici de cada tipus; alguns edificis requereixen que d'altres s'hagin construït abans; i cada meravella només la pot completar una civilització a cada partida. Vigila — el joc fins i tot et dóna llibertat de produir unitats que no pots mantenir o edificis el manteniment dels quals no et pots permetre, i tots dos seran desmantellats immediatament un cop s'hagin acabat. Fixa't que construir colons no sols requereix punts de producció, sinó també un ciutadà. Una ciutat no pot construir un colon amb el seu últim ciutadà, si no és que ho permets a les Opcions de Ciutat; en aquest cas, la ciutat desapareixerà quan s'acabi la unitat.

Sempre pots canviar el producte en què està treballant una ciutat, encara que perds la meitat dels punts de producció acumulats quan canvies des d'un edifici, unitat, o meravella a un producte d'una de les altres dues categories (encara que si modifiques la producció al torn immediatament següent a la finalització d'alguna cosa, no perdràs cap dels punts de producció arrossegats del torn anterior). Pots gastar or per completar un projecte en un sol torn, amb el botó comprar del diàleg de ciutat; el joc et permet de confirmar el cost abans de cobrar-s'ho a la teva hisenda. La fórmula per les unitats és: el doble de la diferència entre la producció total necessària i els punts de producció acumulats, més el quadrat d'aquesta diferència dividit per vint. La fórmula per la resta (edificis, meravelles) és: el doble de la diferència entre la producció total necessària i els punts de producció acumulats. El cost es multiplica per dos si el projecte és una meravella.

Si necessites or en comptes de punts de producció, pots ordenar a les ciutats que encunyin moneda. En comptes de produir un edifici o una unitat, la ciutat farà servir el seu treball per produir una peça d'or per torn per cada punt de producció que generi.

Diferents edificis milloren la producció; fixa't que cada ciutat pot tenir només una de les centrals elèctriques:

B.factory Fàbrica

cost:140 manteniment:4

requereix:Industrialització

B.power plant Central Tèrmica

cost:130 manteniment:4

requereix:Refinat

B.hydro plant Central Hidroelèctrica

cost:180 manteniment:4

requereix:Electrònica

B.offshore platform Plataforma Petrolífera

cost:120 manteniment:3

requereix:Miniaturització

B.nuclear plant Central Nuclear

cost:120 manteniment:2

requereix:Energia Nuclear

B.mfg plant Planta de Fabricació

cost:220 manteniment:6

requereix:Robòtica


Llistes de TreballEdit

Quan una ciutat completa una unitat, normalment comença a produir-ne una altra del mateix tipus, i si el que ha completat és un edifici o meravella, en tria un de diferent; les ciutats noves comencen la feina amb la unitat defensiva millor disponible. Sovint, ordenaràs a la ciutat que treballi en alguna altra cosa, però això et fa perdre temps i desvia l'atenció, si ja tens decidides les següents coses que cal que produeixi la ciutat. En aquest cas, pots accedir a la llista de treball d'aquesta ciutat i especificar diferents productes alhora; la ciutat els produirà en l'ordre especificat sense més intervenció.

Si desenvolupes sèries de productes que fas servir sovint, però et canses d'introduir-los manualment a la llista de treball de cada ciutat, el joc et permet de definir llistes de treball amb nom i afegir-les a les llistes de la ciutat. Per exemple, podries definir una llista "costera" de millores per ciutats de mar, o una llista de "ciència" per ciutats a les quals prioritzes la investigació.

Punts de ComerçEdit

El comerç reflecteix la riquesa que es genera a cada ciutat pel comerç extern. Alguns punts de comerç es poden perdre a causa de la corrupció, que varia segons la forma de govern i normalment augmenta amb la distància des de la teva capital. Cada ciutat distribueix els punts que deixa la corrupció entre tres usos: or, en forma d'impostos, va a la teva hisenda nacional; els punts de luxe influeixen en la moral dels treballadors; i els punts de ciència contribueixen al descobriment de tecnologies noves.

Has de triar una única manera dins la teva civilització de repartir els punts de comerç entre aquests tres usos. Encara que pots alterar aquestes taxes a cada torn, estan restringides a múltiples del deu per cent, i la majoria de formes de govern limiten el seu valor màxim.

Tenir aquestes taxes úniques no impacta l'or i la ciència, perquè tant l'or com el progrés tecnològic es compten a nivell d'imperi. El luxe és més problemàtic, però, perquè el seu efecte és local — només afecta la ciutat que el produeix. Així, mentre que seria convenient que les ciutats infelices invertissin tot el seu comerç en luxes mentre que d'altres ho invertissin en ciència o impostos, hauràs d'arribar a un compromís tenint en compte les necessitats de totes les teves ciutats.

Tres edificis afecten directament el comerç:

B.palace Palau

cost:70 manteniment:0

requereix:Mestria de Cases

B.courthouse Jutjat

cost:60 manteniment:1

requereix:Codi de Lleis

B.super highways Autopistes

cost:120 manteniment:3

Automòbil

Rutes ComercialsEdit

Apart de treballar terreny que tingui recursos valuosos, o amb accés a rius i camins, pots augmentar el comerç establint rutes comercials entre ciutats. Això s'aconsegueix produint una caravana o comboi, enviant-los a una altra ciutat que estigui almenys a vuit quadres de distància o que pertanyi a una civilització (aliada) diferent, i, quan arribi, donant-los l'ordre establir ruta comercial.

La civilització origen de la unitat obté rendes immediates en or i ciència de la venda dels seus béns comercials a la ciutat destí. La renda inicial depèn del comerç que ja s'hagi produït per les dues ciutats implicades i la distància que les separa. Els avenços en transport que siguin coneguts per la civilització origen com el (Ferrocarril i el Vol) fan que el transport sigui més fàcil, i cadascun d'ells redueix les rendes a dues terceres parts.

A més, queda establerta una ruta comercial permanent que beneficia igualment l'origen i el destí generant punts de comerç per cada ciutat a cada torn. La quantitat de comerç permanent es basa en (però no és igual a) la suma de punts de comerç de les caselles treballades per les dues ciutats; es duplica si les ciutats són en continents diferents, i es torna a duplicar si les ciutats són de civilitzacions diferents.

(Si ja existeix una ruta comercial entre dues ciutats, la civilització origen encara pot guanyar la renda inicial entrant al mercat i venent els béns comercials, però es redueix a un terç).

El nombre de rutes comercials per ciutats és limitat a quatre. Si intentes d'establir més rutes, la ruta comercial que tingui la renda permanent menor es perd, si aquesta renda fos menys que la de la nova ruta. Per veure les rutes comercials actuals d'una ciutat, clica i aguanta damunt de la línia de Comerç: a la primera pestanya de la vista de ciutat.

Anterior: Ciutats Capítol Següent: Unitats
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.