FANDOM


Encara que cada partida del Freeciv sigui diferent, hi ha una estratègia bàsica que segueix la majoria de jugadors, especialment al començament de la partida.

Aquest passos varien en funció de les opcions del servidor, però en general són aquests:

 1. Seleccionar el lloc de la primera ciutat
 2. Descobrir els voltants
 3. Defensar les ciutats
 4. Decidir quines unitats es construeixen primer
 5. Decidir on es construeixen més ciutats
 6. Tenir cura de les unitats
 7. Explorar el món
 8. Coses a tenir en compte
 9. Decidir una estratègia de joc pròpia
 10. Interaccionar amb altres jugadors (Diplomàcia)

Seleccionar el lloc de la primera ciutatEdit

Comença el joc voltant una mica per trobar un bon lloc on fundar la primera ciutat. No caiguis en la temptació d'entrar a les cabanes de sostre groc - podrien contenir tribus bàrbares. Construeix la ciutat a prop de recursos i potser a la vora del mar. Tingues en compte que la primera ciutat que fundis serà la teva capital! La idea és equilibrar la qualitat del lloc amb el temps que trigues a establir-la.


U.warriors Guerrers
T. requerida:
Obsolet per:
Falange
A: 1 D: 1 M: 1 V: 1

Descobrir els voltantsEdit

Després d'haver fundat la ciutat capital, començarà a produir una unitat de Guerrers. Aquestes unitats poden utilitzar-se per explorar els voltants. Recorda que és un risc deixar una ciutat indefensa, per tant potser és millor mantenir el primer guerrer a la ciutat i usar el següent per a explorar. Si has començat la partida amb un Explorador, òbviament l'has de fer servir per explorar!

U.riflemen Fusellers
T. requerida:
Reclutament
Obsolet per:
Res
A: 5 D: 4 M: 1 V: 1

Defensar les ciutatsEdit

En aquest punt, defensa les teves ciutats deixant-hi sempre un guerrer. Tan bon punt la teva civilització desenvolupi unitats amb millor força de defensa, substitueix les unitats obsoletes amb les noves per tal d'assegurar que les teves ciutats tenen la màxima defensa. Les unitats que s'usen més habitualment per defensar són (en ordre de força): Guerrers, Falange, Piquers, Mosqueters i Fusellers.

Recorda sempre que amb alguns tipus de govern, les unitats militars que estan a dintre o a fora de les ciutats poden reduir o augmentar la infelicitat.

U.phalanx Falange
T. requerida:
Treball del Bronze
Obsolet per:
Piquers
A: 1 D: 2 M: 1 V: 1

Recorda també que quan una unitat està a dintre d'una ciutat, obté un 50% més de defensa, com si estigués fortificada. Quan es funda una ciutat, aquesta comença a construir la unitat defensiva millor que estigui disponible de la llista anterior.

Decidir quines unitats es construeixen primerEdit

Després de construir una o dues unitats de Guerrers, comença a construir Colons. El segon Colon pot fer-se servir per construir camins i irrigar els prats propers a la ciutat, i el tercer pot fer-se servir per construir una nova ciutat. O pots fer servir el segon Colon per construir una altra ciutat i fer servir el tercer colon per a les millores d'agricultura al voltant de les ciutats. Recorda que com més població tens més gran serà la producció i la teva taxa de recerca.

Construir millores agrícolesEdit

Cada ciutat té una àrea de terra conreable al voltant que s'utilitza per a produir menjar, béns i per generar comerç. Aquesta producció pot augmentar-se utilitzant Colons per millorar les terres de conreu. La terra es pot millorar amb camins, irrigació, mines i d'altres.

Art of freeciv 1

Exemple d'una ciutat

Decidir on es construeixen les ciutatsEdit

El millor lloc per una ciutat és qüestió de gust. Una ciutat que està situada a prop del mar és fàcilment vista pels rivals, però també pot ser usada com a port per les unitats marítimes. (Avançada la partida, necessiten una defensa costanera). La millor estratègia es construir-ne de costaneres i de terra ferma, però recorda que les de terra ferma són més difícils de trobar per als teus rivals.

Tenir cura de les ciutatsEdit

Cada ciutat té un conjunt de ciutadans. El nombre de ciutadans depèn de la població de la ciutat. Quan cliques en una ciutat, pots veure com es fan servir les terres de conreu al voltant de la ciutat. Pots assignar els ciutadans a la terra o poden ser científics, artistes o recaptadors. Especialment al començament de la partida, s'ha d'anar amb compte de donar feina als ciutadans de manera que es maximitzi el creixement, el comerç i la producció.

Si s'està generant massa menjar, es pot treure un ciutadà de la terra de conreu fent clic a on es troba. Aquest ciutadà llavors pot ser transferit a les altres activitats mencionades abans.

Si mous tots els teus ciutadans a dins de la ciutat i polses amb la dreta a la casella central de la terra de conreu, els ciutadans es distribuiran de manera que es maximitza la producció de menjar.

La regla d'or per tenir cura d'una ciutat és que hi ha d'haver com a mínim tants ciutadans feliços com descontents. Una ciutat on això no passa es marca amb un llamp. Tingues cura que això no passi a cap de les teves ciutats, perquè les ciutats descontentes no produeixen res, i ben aviat es revoltaran.

U.trireme

Un Trirrem

U.diplomat

Un Diplomàtic

Explorar el mónEdit

Després d'haver fortificat les teves ciutats amb tropes, construeix Trirrems a les ciutats properes al mar. Usa els Trirrems per descobrir el món, buscant els rivals i terres noves. Si estàs en una illa has de gastar menys en defensa i més en expansió. Al contrari, si estàs situat a prop d'un rival, sempre és una bona idea fer un tractat de pau i compartir els avenços que hagis fet. Les unitats diplomàtiques són molt útils en això i més endavant sortiran a compte.

Coses a tenir en compteEdit

 • Quin és el proper avenç que necessites.
 • Com estan fixades les taxes d'impostos, luxes i recerca
 • Els tractats es trenquen sovint, no badis amb la defensa...
 • Algunes meravelles queden obsoletes amb el desenvolupament de certs avenços

Decidir una estratègia de joc pròpiaEdit

Aquests conceptes bàsics et permetran jugar força bé, especialment al començament de la partida. Però per millorar has d'estudiar les diferents unitats i avenços, i PRACTICAR, PRACTICAR, PRACTICAR! El Freeciv té molts trucs, en pots trobar aquí o aquí.

Interaccionar amb d'altres jugadors (Diplomàcia)Edit

Cimera

Exemple d'una cimera

Si has establert contacte o una ambaixada amb un altre jugador, llavors pots convocar cimeres diplomàtiques. Això es fa anant al menú Informes, seleccionant Jugadors (o F3), clicant el jugador amb qui vols trobar-te i finalment clicar el botó Cimera de sota. Si l'entrada sota la columna 'ambaixada' no està en blanc i l'altre jugador està connectat (o és una IA) llavors apareixerà un menú diplomàtic. En aquest menú pots decidir:

 • Intercanviar Mapes (marítims o complets),
 • Intercanviar Avenços,
 • Intercanviar Ciutats,
 • Intercanviar Visió Compartida,
 • Intercanviar Ambaixades,
 • Crear Tractats i,
 • Donar Or.

No hi ha cap necessitat d'intercanviar el mateix pel mateix; pots, per exemple, intercanviar una ciutat o avenç per or - pots considerar això una compra-venda.

Un parell de notes:

 • No pots donar la teva capital.
 • Si no pots veure una ciutat al teu mapa, no la pots demanar.
Estats diplomàtics
Guerra
Alto el foc
Armistici
Pau
Aliança
Versions 2.0 i anteriors
Neutral


Està clar que el propietari d'una ciutat sempre te la pot donar; en aquest cas l'àrea al voltant de la ciutat es mostra en el teu mapa. Un aspecte important a tenir en compte és que qualssevol unitats en el camp i suportades per aquesta ciutat també són transferides (però no les que estan a dintre d'altres ciutats). Assegura't que l'altre jugador no obté un tracte millor del que tu et penses.

Hi ha cinc estats diplomàtics entre jugadors: Guerra, Alto el foc, Armistici, Pau i Aliança (vegeu Diplomàcia per a més detalls). El primer és l'estat per defecte, mentre que als altres s'hi pot arribar mitjançant tractats diplomàtics.

Per tenir una relació diplomàtica amb un altre jugador, primer has d'establir contacte amb aquest jugador. Per establir contacte per primer cop, has de moure una de les teves unitats al costat d'una ciutat o unitat que pertanyi a aquest jugador, o viceversa. Si no estableixes una ambaixada amb aquest jugador, pot ser que hi perdis el contacte al cap d'un nombre donat de torns sense contacte físic directe.

L'estat diplomàtic entre jugadors és, d'entrada, la Guerra. En estat de Guerra, pots moure lliurement les teves unitats dins de territori enemic i atacar les seves unitats i ciutats quan vulguis. Quan dos jugadors decideixen d'acabar les hostilitats entre ells, poden acordar un tractat d'Alto el foc. Després d'un nombre donat de torns, l'Alto el foc es convertirà un altre cop en Guerra. Quan tinguis el primer contacte amb un jugador d'IA, t'oferirà automàticament un tractat d'Alto el foc.

Si desitges una coexistència pacífica més permanent amb un altre jugador, pots entrar en un Armistici, que al cap d'un altre nombre donat de torns es convertirà en un tractat de Pau permanent. Trencar un Armistici et retornarà directament a la Guerra.

En el moment que dos jugadors entren en l'estat diplomàtic de Pau, totes les unitats de qualsevol dels dos jugadors que es trobin dins de les fronteres de l'altre seran desmantellades automàticament segons el tractat. Després d'això, no pots moure unitats cap al territori de l'altre fins que o bé declaris la Guerra, o estableixis una Aliança. Trencar un tractat de Pau et retornarà directament a la Guerra.

Una Aliança és la relació diplomàtica més íntima entre dos jugadors. En aquest estat, podeu moure unitats dins de les ciutats de l'altre, i les vostres unitats poden compartir la mateixa casella. Un jugador IA aliat et donarà sense problemes el seu mapa mundial, la visió compartida, i a més considerarà seriosament intercanviar tecnologies i ciutats. L'única pega d'una aliança és que t'arrossegarà a qualsevol guerra que el teu aliat pugui començar amb altres jugadors. Trencar una aliança et deixarà en un tractat d'Armistici.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.