FANDOM


B.space structural Estructura espacial
Cost 80
Manteniment 0
Tecnologia requerida Vol epacial
Obsolet per Res

Les Estructures Espacials formen la base de la teva nau espacial. Totes les altres peces de la nau especial s'han de connectar a Estructures per poder funcionar. Pots construir fins a 32 Estructures Espacials.

Abans que puguis construir cap peça de nau espacial, el Programa Apollo ha d'haver estat construït per qualsevol jugador. Requereix l'edifici fàbrica.