Freeciv
Advertisement
Estats diplomàtics
Guerra
Alto el foc
Armistici
Pau
Aliança
Versions 2.0 i anteriors
Neutral


Guerra és l'estat per defecte amb qualsevol jugador..

Al contrari de la majoria dels altres estats diplomàtics, la guerra la declara unilateralment un jugador contra l'altre; per tant, declarar la guerra només requereix que hagis trobat el jugador algun cop o que hagi declarat la guerra a un dels teus aliats. Per declarar la guerra a un rival, cancel·la qualssevol tractats que tinguis amb aquest jugador fins que s'arribi a l'estat de Guerra.

Només en l'estat de Guerra es permet atacar una unitat o prendre una ciutat sense incitar una revolta.

Les unitats enemigues imposen zones de control. Es poden provocar revoltes a les ciutats sense desaprovació per part del senat.

Advertisement