FANDOM


B.port facility Instal·lació de Port
Cost 60
Manteniment
Tecnologia requerida Guerra Amfíbia
Obsolet per Res

Permet que una ciutat construeixi unitats marítimes veteranes. A més, les unitats marítimes malmeses que es quedin dins de la ciutat durant un torn sencer sense moure's queden recuperades completament.

Requereix la tecnologia guerra amfíbia.