FANDOM


B.port facility Instal·lació de Port
Cost 60
Manteniment
Tecnologia requerida Guerra Amfíbia
Obsolet per Res

Permet que una ciutat construeixi unitats marítimes veteranes. A més, les unitats marítimes malmeses que es quedin dins de la ciutat durant un torn sencer sense moure's queden recuperades completament.

Requereix la tecnologia guerra amfíbia.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.