FANDOM


La Llicència Pública General de GNU o GPL versió 2 és la llicència en què Freeciv i les contribucions en aquesta web es publiquen.

Si us plau, no hi contribueixis amb quelcom incompatible amb la llicència.

Pots trobar el text de la llicència al codi font del Freeciv, al(s) fitxer(s) anomenat(s) COPYING.

També pots trobar el text anglès i algunes traduccions als enllaços següents:

Enllaços relacionatsEdit