FANDOM


B.city walls Muralles
Cost 60
Manteniment 0
Tecnologia requerida Mestria de Cases
Obsolet per Res

Les Muralles fan que sigui més fàcil de defensar una ciutat. Tripliquen la força defensiva de les unitats que estiguin dins de la ciutat contra unitats terrestres i helicòpters. No són efectives contra unitats aèries ni marítimes, així com contra Obusos. Les Muralles també eviten la pèrdua de població que ocorre quan una unitat defensiva és destruïda per una unitat terrestre.

Requereix la tecnologia Mestria de Cases.