Freeciv
Advertisement

U.submarine.png

Cost: 50 - Manteniment: 1 shield, 1 unhappy

Tecnologia requerida: Combustion

Atac: 15 - Defensa: 2

PV: 30 - PF: 2

Moviment: 5

Rang de visió: 2

Capacity: 8


  • Can carry and refuel 8 missile units.
  • Es pot desmantellar en una ciutat per recuperar el 50% del cost de producció
  • Is invisible except when next to an enemy unit or city.
  • Can only attack units on ocean squares (no land attacks).
  • May become veteran through training or combat.

Submarines have a very high strategic value, but have a weak defence.


Tornada a pàgina d'unitats

Advertisement