Freeciv
Advertisement


Treballadors Treballadors
Atac 0
Defensa 1
Cost 30
Moviment 1
Tecnologia requerida Ceràmica
Obsolet per Enginyers
PV* 10
PF** 1
Rang de visió 1
Capacitat -

*: Punts de vida
**: Potència de foc
 • Es pot desmantellar en una ciutat per recuperar el 50% del cost de producció.
 • Pot construir camins i ferrocarrils.
 • Pot construir mines en caselles.
 • Pot irrigar caselles.
 • Pot crear hortes (si es coneix Refrigeració)
 • Pot construir fortificacions (si es coneix Construcció).
 • Pot netejar contaminació de caselles.
 • Pot netejar radioactivitat de caselles.
 • Pot construir bases aèries.
 • Pot saquejar per destruir infraestructura de caselles.
 • Unitat no militar (no pot atacar; no imposa la llei marcial).
 • Mai no pot aconseguir veterania.

Els Treballadors són una de les unitats clau en el joc. Poden ser usats per irrigar terres, construir camins, ferrocarrils, fortaleses, bases aèries i mines, i netejar contaminació i radioactivitat nuclear.

Colons, Treballadors i Enginyers poden treballar junts per disminuir la quantitat de temps requerit per projectes llargs. Si dos o més Treballadors i/o Enginyers estan junts treballant en la mateixa tasca a la mateixa casella, els seus esforços se sumaran a cada torn fins que la tasca estigui acabada. Vés amb compte a no dedicar massa Treballadors a una sola tasca, però; sobrant es pot malgastar, i un grup de Treballadors, Colons i/o Enginyers és molt vulnerable a atacs enemics.


Tornar a Pàgina d'unitats

Advertisement