FANDOM


Resum | Terreny | Ciutats | Economia | Unitats | Combat | Diplomàcia | Govern | Tecnologia | Meravelles | Edificis | editar barra de navegació

Tornar a la pàgina de manuals | Discussió:Manual de jocLes unitats proporcionen mobilitat a la teva civilització i alhora et donen la violència amb la qual podrà sobreviure i expandir-se. Les unitats disponibles es poden classificar entre unitats militars, el talent de les quals es mesura en defensa i agressió, i algunes no-combatents que donen suport a l'expansió (exploradors, colons, treballadors i enginyers), la diplomàcia (el diplomàtic i l'espia) i el comerç (caravanes i combois).

El manteniment de les teves unitats serà una de les despeses més importants del teu imperi. Cada unitat requereix un punt de producció per torn, i els colons — les unitats derivades dels ciutadans — també requereixen un o dos punts de menjar per torn depenent de la teva forma de govern. Observa que els governs autocràtics obliguen a les ciutats a mantenir unes quantes unitats de franc, cosa que pot estalviar punts de producció per altres fins.

Sota governs representatius, les unitats agressives estacionades fora de les teves fronteres fan cadascuna d'elles que un o dos treballadors siguin infeliços. Això fa que la guerra sigui força cara amb governs representatius, ja que per una banda calen punts de producció per mantenir cada unitat i s'han de produir punts de luxe per estovar la ciutadania.

MovimentEdit

Les unitats comencen cada torn amb un o més punts de moviment, depenent de la seva mobilitat natural — que es pot veure per cada unitat al catàleg de més avall — reduïts, per les unitats marítimes i terrestres malmeses, de forma proporcional a la magnitud del dany. Els punts de moviment que no es consumeixen al final del torn es perden i no es poden emmagatzemar ni transferir. Les unitats marítimes guanyen punts de moviment addicionals si la seva civilització té el Far, l'Expedició de Magallanes, o l'energia nuclear.

Cada acció que emprèn una unitat consumeix punts de moviment. Aquest manual descriu cada acció a la secció on és més rellevant; veure l'índex per la llista completa d'accions. Les accions requereixen un punt de moviment si no es diu el contrari.

L'acció més bàsica és el moviment. Les unitats es poden moure cap a qualsevol dels vuit quadrats que la rodegen amb les restriccions més òbvies: les unitats terrestres només poden anar per terra ferma o cap a naus de transport; els vaixells poden anar per caselles d'oceà i ciutats costeres (que són per tant les úniques ciutats que en poden construir); i els avions ignoren el terreny, encara que sovint han d'acabar el torn en algun lloc on pugui recarregar combustible — veieu la descripció de la unitat per restriccions més específiques. Moure's una casella normalment consumeix un punt de moviment, i les unitats sempre poden moure's com a mínim una casella, per molt malmeses que estiguin. El terreny abrupte, però, pot ser més costós per unitats terrestres tal com es detalla al catàleg de terrenys, i les unitats terrestres que desembarquen de vaixells perden tots els punts de moviment que els quedessin.

Les unitats enemigues imposen zones de control, que fan que les unitats militars, colons, treballadors i enginyers no puguin moure's entre caselles adjacents a unitats enemigues sense retirar-se abans cap a territori no amenaçat, a no ser que la casella on entren ja contingui una ciutat o unitat amistoses, o que sigui una unitat que ignora zones de control. Observa també que les unitats terrestres poden embarcar i desembarcar de transports sempre que el transport sigui adjacent a terra ferma o a un altre transport — no és estrictament necessari que hi hagi ports ni altres instal·lacions.

Les unitats terrestres poden moure's de forma instantània entre aeroports en ciutats amistoses amb l'acció aerotransportar. Un aeroport només pot participar en un transport aeri a cada torn.

Catàleg d'UnitatsEdit

Hi ha diferents maneres possibles d'organitzar la varietat d'unitats disponibles a Freeciv. Aquest manual les organitza cronològicament: cadascuna de les eres de la taula següent agrupa unitats que requereixen un nombre similar d'avenços abans de poder-les construir. Mentre que hem donat noms pintorescos a les eres per suggerir els períodes històrics a què corresponen, l'elecció de quines unitats es mostraven juntes ha estat determinada estrictament pel seu cost tecnològic.

Cada unitat de la següent taula queda definida per aproximadament mitja dotzena d'atributs. El Cost especifica quants punts de producció ha d'invertir una ciutat en la construcció d'una unitat. Després ve M, el nombre de punts de moviment que se li donen a la unitat a cada torn, seguit per C, el nombre d'unitats que la unitat pot transportar (anomenat Capacitat). Els estadístics de combat A, força d' atac, D, força defensiva, PV punts de vida, i PF, potència de foc s'expliquen tots a la secció que descriu el combat.

Edat del bronzeEdit

U.settlers Colons cost:40 M:1

A:0 D:1 PV:20 PF:1

U.warriors Guerrers cost:10 M:1

A:1 D:1 PV:10 PF:1

L'expansió i la guerra primitiva no requereixen cap tecnologia. Els colons no sols poden fundar noves ciutats, sinó que també poden millorar la terra i construir camins.

U.worker Treballadors cost:30 M:1

A:0 D:1 PV:10 PF:1

U.horsemen Genets cost:20 M:2

A:2 D:1 PV:10 PF:1

U.archers Arquers cost:30 M:1

A:3 D:2 PV:10 PF:1

U.phalanx Falange cost:20 M:1

A:1 D:2 PV:10 PF:1

Aquestes quatre unitats només requereixen una tecnologia cadascuna. Els treballadors poden millorar la terra però no poden fundar ciutats. Els Genets, els Arquers i la Falange proporcionen atac mòbil, atac intens, i defensa intensa, respectivament.

Edat del FerroEdit

U.trireme Trirrem cost:40 M:3 C:2

A:1 D:1 PV:10 PF:1

Aquest transport senzill ha d'acabar cada torn a prop de la costa, ja que si no, té un 50% de probabilitats d'enfonsar-se. Aquest risc es redueix quan augmenta la veterania (Veterà: 25%; Endurit: 5%; Elit: 0%). També es redueix (però no s'elimina) pels avenços Viatges Marítims i Navegació. La possessió de la meravella Far elimina del tot aquest risc.

U.chariot Carro cost:30 M:2

A:3 D:1 PV:10 PF:1

U.catapult Catapulta cost:40 M:1

A:6 D:1 PV:10 PF:1

U.legion Legió cost:40 M:1

A:4 D:2 PV:10 PF:1

Apareix un segon nivell d'unitats més cares i més potents. La força d'atac supera llargament la defensiva, dificultant la defensa fora de ciutats emmurallades.

U.diplomat Diplomàtic cost:30 M:2

A:0 D:0 PV:10 PF:1

A part de construir una ambaixada, el teu diplomàtic pot intentar de subornar o incitar revoltes, i dur a terme espionatge i sabotatge; veieu Diplomàcia.

Edat de l'ExploracióEdit

U.explorer Explorador cost:30 M:1

A:0 D:1 PV:10 PF:1

Com que els exploradors tracten tots els tipus de terreny com a camins, cada moviment només gasta un terç del seu punt de moviment.

U.caravan Caravana cost:50 M:1

A:0 D:1 PV:10 PF:1

Cada caravana pot impulsar el comerç creant una ruta comercial, o pot dur punts de producció per contribuir a la construcció d'una Meravella.

U.pikemen Piquers cost:20 M:1

A:1 D:2 PV:10 PF:1

Deixa obsolets Guerrers, Falange

U.knights Cavallers cost:40 M:2

A:4 D:2 PV:10 PF:1

Deixa obsolets Genets, Carro

Tant el feudalisme com la noblesa fan avançar l'organització militar i fan obsoletes la major part de les unitats de l'Edat del Bronze. Els Piquers són semblants a la Falange, però són el doble d'efectius contra genets, carros, cavallers i dragons.

U.caravel Caravel·la cost:40 M:3 C:3

A:2 D:1 PV:10 PF:1

Deixa obsolet Trirrem

La caravel·la ofereix capacitat més gran que el trirrem i no necessita quedar-se a prop de la costa.

Edat de la PólvoraEdit

U.galleon Galió cost:40 M:4 C:4

A:0 D:2 PV:20 PF:1

Deixa obsoleta Caravel·la

U.frigate Fragata cost:50 M:4 C:2

A:4 D:2 PV:20 PF:1

U.ironclad Patrullera cost:60 M:4

A:4 D:4 PV:30 PF:1

Deixa obsoleta Fragata

El Magnetisme reemplaça la caravel·la per dos vaixells: el galió, de gran capacitat, i la fragata, fortament armada. El motor de vapor ofereix la patrullera de guerra, encara més especialitzada.

U.musketeers Mosqueters cost:30 M:1

A:3 D:3 PV:20 PF:1

Deixa obsolets Arquers, Legió, Piquers

U.dragoons Dragons cost:50 M:2

A:5 D:2 PV:20 PF:1

Deixa obsolets Cavallers

U.cannon Canó cost:40 M:1

A:8 D:1 PV:20 PF:1

Deixa obsoleta Catapulta

L'arribada de la pólvora i els avenços que la segueixen fan obsoletes totes les unitats de combat anteriors. Com que aquest avenç no requereix el feudalisme, els que tinguin ànsia per arribar a la pólvora, poden saltar-se les unitats medievals. Les unitats noves segueixen més o menys el mateix patró de l'edat de bronze, de defensa forta, atac mòbil, i atac fort, excepte en el cas dels mosqueters, que són tan forts en atac com en defensa.

U.engineers Enginyers cost:40 M:2

A:0 D:2 PV:20 PF:1

Deixa obsolets Treballadors

Els enginyers treballen el doble de ràpid que els treballadors i els colons, i ofereixen més possibilitats de transformar la terra.

L'Era IndustrialEdit

U.transport Transport cost:50 M:5 C:8

A:0 D:3 PV:30 PF:1

Deixa obsolet Galió

U.destroyer Destructor cost:60 M:6

A:4 D:4 PV:30 PF:1

Deixa obsoleta Patrullera

Tant el galió com la patrullera es reemplacen per versions més potents. Aquests vaixells, i tots els posteriors, poden veure dues caselles enllà en comptes d'una.

U.riflemen Fusellers cost:40 M:1

A:5 D:4 PV:20 PF:1

Deixa obsolets Mosqueters

U.cavalry Cavalleria cost:60 M:2

A:8 D:3 PV:20 PF:1

Deixa obsolets Dragons

Els rifles donen a la infanteria més força d'atac per primera vegada des de les antigues legions. La cavalleria són simplement una millora dels dragons.

U.alpine troops Tropes Alpines cost:50 M:1

A:5 D:5 PV:20 PF:1

Com els exploradors, els tropes alpines només gasten un terç de punt de moviment per moure's una casella amb independència del terreny; això fa que siguin unitats molt potents en terreny muntanyós. Vigila perquè atacar sense tots els punts de moviment redueix la força d'atac a la mateixa fracció del seu valor normal.

U.freight Comboi cost:50 M:2

A:0 D:1 PV:10 PF:1

Deixa obsoleta Caravana

U.spy Espia cost:30 M:3

A:0 D:0 PV:10 PF:1

Deixa obsolet Diplomàtic

Tant el comerç com la diplomàcia guanyen en mobilitat. Els espies també són capaços de més accions que els diplomàtics; se li poden donar ordres més precises; i sovint sobreviuen i es poden reutilitzar.

Tecnologia ModernaEdit

U.cruiser Creuer cost:80 M:5

A:6 D:6 PV:30 PF:2

U.battleship Cuirassat cost:160 M:4

A:12 D:12 PV:40 PF:2

Dos vaixells de guerra nous ofereixen menys mobilitat, però potència de foc molt superior.

U.submarine Submarí cost:50 M:5 C:8

A:15 D:2 PV:30 PF:2

El submarí compensa la seva defensa dèbil amb el sigil — el vaixell és invisible a qualsevol unitat que no sigui immediatament adjacent. Al contrari dels altres vaixells, no pot atacar unitats terrestres, i només pot transportar míssils.

U.marines Marines cost:60 M:1

A:8 D:5 PV:20 PF:1

Els marines no sols són tropes poderoses; a més són les úniques unitats terrestres que poden atacar directament des dels vaixells (en comptes de moure's primer cap a terra).

U.partisan Guerriller cost:50 M:1

A:4 D:4 PV:20 PF:1

Deixa obsolet Explorador

El guerriller es comporta com un explorador armat; tracta tot el terreny com camins i per tant només necessita un terç de punt de moviment per moure's una casella. Algunes ciutats en generen quan són conquerides (veure la pàgina corresponent per detalls). Recorda que es debiliten quan ataquen amb menys d'un punt de moviment.

U.artillery Artilleria cost:50 M:1

A:10 D:1 PV:20 PF:2

Deixa obsolet Canó

El bombardeig continua el seu avanç imparable.

U.fighter Caça cost:60 M:10

A:4 D:3 PV:20 PF:2

Amb el vol, el combat arriba a l'aire. Mentre que els avions poden atacar unitats de terra, només poden ser atacats per altres avions, i no poden entrar i conquerir ciutats enemigues no defensades. Els caces necessiten combustible per evitar caure i per tant han d'acabar cada torn en una ciutat, un portaavions o una base aèria.

Alta TecnologiaEdit

U.aegis cruiser Creuer AEGIS cost:100 M:5

A:8 D:8 PV:30 PF:2

Deixa obsolet Creuer

U.carrier Portaavions cost:160 M:5 C:8

A:1 D:9 PV:40 PF:2

La força defensiva del creuer AEGIS es multiplica per 5 quan l'ataquen avions (inclosos els helicòpters) o míssils. Mentre que els transports només poden dur unitats terrestres, el portaavions només pot portar unitats aèries (inclosos els helicòpters).

U.armor Tanc cost:80 M:3

A:10 D:5 PV:30 PF:1

Deixa obsoleta Cavalleria

U.mech inf Infanteria Mecanitzada cost:50 M:3

A:6 D:6 PV:30 PF:1

U.howitzer Obús cost:70 M:2

A:12 D:2 PV:30 PF:2

Deixa obsoleta Artilleria

U.paratroopers Paracaigudistes cost:60 M:1

A:6 D:4 PV:20 PF:1

La generació final de forces terrestres ofereix la varietat d'elecció familiar entre força d'atac i capacitat defensiva. Quan s'ataquen unitats dins de ciutats, l'obús nega qualsevol avantatge ofensiu que proporcionessin les muralles. Els paracaigudistes es poden llançar des de ciutats o bases aèries amigues, permetent operacions de llarg abast; tenen un abast de 10 caselles, i es poden moure immediatament després de ser llançats.

U.helicopter Helicòpter cost:100 M:6

A:10 D:3 PV:20 PF:2

Al contrari d'altres unitats aèries, l'helicòpter pot conquerir una ciutat enemiga indefensa igual que una unitat terrestre. Com els bombarders, gasten tots els seus punts de moviment restants quan ataquen un objectiu enemic. Encara que no s'estimben pel fet d'acabar el seu torn fora d'una ciutat amistosa o base aèria, sí que això causa la pèrdua de dos punts de vida. Poden ser atacats per unitats terrestres.

U.bomber Bombarder cost:120 M:8

A:12 D:1 PV:20 PF:2

U.awacs AWACS cost:140 M:16

A:0 D:1 PV:20 PF:1

Els bombarders poden acabar un torn a l'aire abans de tornar a una ciutat, portaavions o base aèria per recarregar combustible. Només poden fer un atac a cada torn, que gasta tots els punts de moviment que els quedaven, i els deixa aturats fins el torn següent, en què per sobreviure han de tornar per recarregar combustible. L'AWACS ofereix una visió molt millorada.

U.nuclear Míssil Nuclear cost:160 M:16

A:99 D:0 PV:10 PF:1

U.cruise missile Míssil de Creuer cost:60 M:12

A:18 D:0 PV:10 PF:3

Per sobreviure, els míssils han d'acabar cada torn en una ciutat o damunt d'un portaavions, submarí, o base aèria. Sempre es destrueixen quan finalment ataquen. Els efectes d'un míssil nuclear es descriuen aquí. (Vigila amb l'hivern nuclear quan facis servir explosions nuclears).

L'Era EspacialEdit

U.stealth bomber Bombarder Invisible cost:160 M:12

A:18 D:5 PV:20 PF:2

Deixa obsolet Bombarder

U.stealth fighter Caça Invisible cost:80 M:14

A:8 D:4 PV:20 PF:2

Deixa obsolet Caça

Els avenços militars finals produeixen els avions invisibles. Ofereixen més força i més rang de moviments que els avions que substitueixen, i són invisibles a les unitats enemigues excepte des de caselles adjacents.

Anterior: Economia Capítol Següent: Combat