Freeciv
ADM
Aquest Freeciver és administrador d'aquesta web.