Votació Femenina Votació Femenina
Dades
  • Cost: 600
  • Manteniment: 0
  • Tecnologia requerida: Industrialització
  • Obsolet per: -
Informació
Compta com una Comissaria a cada ciutat. (És a dir, per cada ciutat, redueix la infelicitat causada per unitats militars fora de la ciutat en 2 sota Democràcia i 1 sota República. Aquesta meravella no té cap efecte sota altres tipus de govern).

Si voleu veure informació de més meravelles, podeu anar a la categoria de les meravelles o bé aquí, on hi trobareu informació sobre totes les meravelles.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.