FANDOM
U.alpine troops

Pris: 50 - Vedligeholdelse: 1 skjold, 1 utilfreds indbygger

Kræver teknologi: Taktik

Angreb: 5 - Forsvar: 5

Liv: 20 - Skudstyrke: 1

Bevægelse: 1

Synsfelt: 1


  • Kan opløses i en by og du kan dermed genbruge 50 % af den oprindelige produktionsomkostning.
  • Kan befæste sig, medførende en 50 % forsvarsbonus.
  • Kan ødelægge infrastruktur.
  • Ignorerer terræneffekter (opfatter alle felter som værende med vej).
  • Kan blive veteranenhed via kamp eller træning.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.