Freeciv
Advertisement


U.worker.png

Pris: 30 - Vedligeholdelse: 1 skjold

Kræver teknologi: Keramik

Forældes af: Ingeniører

Angreb: 0 - Forsvar: 1

Liv: 10 - Ildkraft: 1

Bevægelse: 1

Synsfelt: 1


 • Kan opløses i en by med 50 % genbrug af produktionsomkostningen.
 • Kan bygge veje og jernbaner.
 • Kan bygge miner.
 • Kan bygge overrislingsanlæg.
 • Kan grundlægge landbrugsjord (hvis teknologien Refrigation er udviklet).
 • Kan bygge fæstningsværker (hvis teknologien Konstruktion er udviklet).
 • Kan rense forurening.
 • Kan rense radioaktiv stråling.
 • Kan bygge lufthavne.
 • Kan ødelægge infrastruktur.
 • Er en civil enhed (kan ikke angribe; ingen undtagelsestilstand).
 • Kan ikke opnå veteran status.

Arbejdere er en af de vigtigste enheder i spillet. De bruges til at overrisle land, bygge veje, jernbaner, fæstningsværker, lufthavne og miner, samt står for oprydningen efter forurening eller radioaktiv stråling.


Nybyggere, Arbejdere og Ingeniører kan arbejde sammen om at formindske den tid som kræves for at bygge større projekter. Hvis to eller flere arbejder og/eller ingeniører begge arbejder på det samme projekt vil deres indsats blive slået sammen og tidsforbruget kan derfor formindskes. Vær forsigtig med ikke at sætte for mange enheder sammen om et projekt, idet overskydende indsats vil blive spildt, og en gruppe af arbejdere, nybyggere og/eller ingeniører er meget sårbare over for fjendes angreb.

Advertisement