FANDOMBillede Navn Pris
Vedligeholdelse
Krav
Forældes af
Mere information
B.airport Lufthavn 120

3

Radio

Ingen

Tillader en by at producere flyenheder som veteraner. Beskadigede flyenheder som bliver i byen en fuld runde uden at bevæge sig bliver fuldstændig repareret.

To byer med lufthavne kan flytte en enhed per runde. Flytransport flytter enheden fra den ene by til den anden og bruger hele enhedens bevægelsespoint i samme omgang. en enhed skal have bevægelsespoint tilbage for at bruge lufthavnene.

B.aqueduct Akvædukt 60

2

Konstruktion

Ingen

Gør det muligt for en by at vokse udover størrelse 8. Kloaksystem kræves for at en by kan vokse udover størrelse 12.
 • Tillader Kloaksystem (med sanitation).
B.bank Bank 80

2

Bankvæsen

Ingen

Sammen med markedsplads bygningen, øger banken luksus og skatte produktionen i byen med 100 %.
 • Tillader Fondsbørs (med Økonomi).
B.barracks Kaserne 30

1

Ingen

Krudt

Med en kaserne vil alle nye landenheder bygget i byen automatisk være veteraner, deres angreb og forsvarsstyrke stiger dermed med 50 %. Beskadigede enheder som bliver i byen en hel runde uden at bevæge sig bliver også fuldt ud repareret.
 • Opdagelsen af Krudt vil gøre Kaserne forældet.
B.barracks2 Kaserne II 30

1

Krudt

Mobil krigsførelse

Med en kaserne vil alle nye landenheder bygget i byen automatisk være veteraner, deres angreb og forsvarsstyrke stiger dermed med 50 %. Beskadigede enheder som bliver i byen en hel runde uden at bevæge sig bliver også fuldt ud repareret.
 • Opdagelsen af Mobil krigsførelse vil gøre Kaserne II forældet.
B.barracks3 Kaserne III 30

1

Mobil krigsførelse

Ingen

Med en kaserne vil alle nye landenheder bygget i byen automatisk være veteraner, deres angreb og forsvarsstyrke stiger dermed med 50 %. Beskadigede enheder som bliver i byen en hel runde uden at bevæge sig bliver også fuldt ud repareret.
B.cathedral Katedral 80

3

Monotheisme

Ingen

En Katedral gør 3 utilfredse indbyggere tilfredse i byen, hvilket gør det nemmere at bevare roen i byen. Opdagelsen af Teologi øger effekten af en katedral, ved at gøre 1 ekstra utilfreds indbygger tilfreds. Opdagelsen af Kommunisme formindsker effekten af en Katedral med 1.
B.city walls Bymure 60

0

Murkunst

Ingen

Bymure gør det nemmere at forsvare en by. De tredobler forsvarsbonussen for enheder i byen mod landenheder og helikoptere. Bymure har ingen effekt over for fly og howitzere. Bymure forhindrer også tabet af indbyggere som opstår når en forsvarende enhed slås ihjel af en fjendtlig landenhed.
B.coastal defense Kystforsvar 60

1

Metallurgi

Ingen

Øger forsvarsbonussen for enheder i byen med en faktor 2 når der forsvares mod fjendtlige skibe.
B.capitalization Kapitalisering 999

0

Ingen

Ingen

Dette er ikke en normal forbedring. Ved at sætte en bys produktion til kapitalisering ændres skjoldproduktionen til skatteindtægter.
B.colosseum Amfiteater 70

4

Konstruktion

Ingen

Underholder indbyggerne i en by, 3 utilfreds indbyggere bliver tilfredse. (Fire efter opdagelsen af Elektricitet.)
B.courthouse Domstol 60

1

Lovværk

Ingen

Reducerer korruptionen og affaldet i en by med 50 %. Under et demokrati gør et domhus 1 utilfreds indbygger tilfreds. Halverer desuden afstanden til hovedstaden når omkostningen til revolution skla beregnes.
B.factory Fabrik 140

4

Industrialisering

Ingen

Øger skjoldproduktionen i en by med 50 %. Denne forøgning kan også medføre væsentlig forøget forurening.
 • Tillader Vandkraftværk (med Elektronik (byen skal have bjerg og flod).
 • Tillader Industrikompleks (med Robotter).
 • Tillader Atomkraftværk (med Atomkraft).
 • Tillader Kraftværk (med Refinering).
B.granary Kornmagasin 40

1

Keramik

Ingen

Antallet af opmagasineret mad vil 'kun' blive halveret når en by vokser eller formindskes i indbyggerantal. Dette hjælper en by med at vokse hurtigere og modstå sult.
B.harbour Havn 40

1

Søfart

Ingen

Medfører et ekstra madpoint på alle søfelter. Byen skal være anlagt ved havet for at kunne bygge denne forbedring.
B.hydro plant Vandkraftværk 180

4

Elektronik

Ingen

Reducerer forureningen i en by skabt af produktionen med 50%. Den øger også skjoldproduktionen af en Fabrik eller et Industrikompleks i byen: En Fabrik og et Vandkraftværk giver i alt en 75 % produktionsbonus, og en Fabrik, et Industrikompleks og Vandkraftværk giver i alt en 150 % produktionsbonus.

En by kan kun have et Vandkraftværk, Kulkraftværk, eller Atomkraftværk

En by kan kun bygge et Vandkraftværk hvis det er i nærheden af (eller på) et bjerg eller flod felt.

B.library Bibliotek 60

1

Skrivekunst

Ingen

Øger forskningsproduktionen i en by med 100 %.
 • Tillader Forskningslaboratorium (med Computere).
 • Tillader Universitet (med Universitet).
B.marketplace Markedsplads 60

0

Valuta

Ingen

Øger luksus og skat med 50 %.
 • Tillader Bank (med Bankvæsen).
B.mass transit Kollektiv trafik 120

4

Masseproduktion

Ingen

Fjerne forureningen skabt af indbyggerne. Indbyggerantallet har herefter ingen indflydelse på beregningen af hvor meget forurening der dannes i byen.
B.mfg plant Industrikompleks 220

6

Robotter

Ingen

Sammen med en Fabrik og et Industrikompleks øges skjoldproduktionen i en by med 100 %.
B.nuclear plant Atomkraftværk 120

2

Atomkraft

Ingen

Reducerer mængden af forurening fra produktion i en by med 50%. Det øger også skjoldproduktionen fra en Fabrik eller et Industrikompleks i byen: en fabrik og et atomkraftværk giver tilsammen 75 % produktionsbonus, og en fabrik, et fabrikskompleks og et atomkraftværk giver tilsammen 150% produktionsbonus.

En by kan kun have et Vandkraftværk, Elektricitetsværk eller Atomkraftværk.

B.offshore platform Olieplatform 120

3

Mikroprocessor

Ingen

Adds 1 extra shield resource on all Ocean squares in a city. The city needs to be coastal to build this improvement.
B.palace Palads 70

0

Murkunst

Ingen

Makes a city the capital and the center of your government. Corruption in other cities is related to how far away from the capital they are, except when the government is Democracy or Communism. The cost of inciting a revolt in a city also depends upon the city's distance from the capital (under all forms of government).

Take good care of your capital, as its loss may result in your empire plunging into civil war. Losing your current palace also results in losing whatever spaceship you might have.

B.police station Politistation 50

2

Kommunisme

Ingen

Reduces the unhappiness caused by military units outside the city by 2 under Democracy and 1 under Republic. This improvement has no effect under other governments.
B.port facility Port Facility 60

3

Amfibisk krigsførelse

Ingen

Tillader en by at bygge veteran-søenheder. Desuden bliver skadede søenheder som bliver i byen en hel runde uden at bevæge sig helt repareret.
B.power plant Elektricitetsværk 130

4

Raffinering

Ingen

Increases the shield production of a Factory or Mfg. Plant in a city: a Factory and a Power Plant together give a 75% production bonus, and a Factory, Mfg. Plant and Power Plant together give a 150% production bonus. The extra production may lead to the city generating more pollution.

A city can only have one Hydro Plant, Power Plant, or Nuclear Plant.

B.recycling center Genbrugsplads 140

2

Genbrug

Ingen

Building a Recycling Center reduces the amount of pollution generated by production in a city by 66%.
B.research lab Research Lab 120

3

Computere

Ingen

Together with a Library, a Research Lab increases the science production of a city by 200%. Together with a Library and a University, a Research Lab increases the science production of a city by 450%.
B.sam battery SAM Battery 70

2

Raketvidenskab

Ingen

Doubles the defense of all units inside the city when attacked by non-nuclear air units.
B.sdi defense SDI Defense 140

4

Laser

Ingen

Protects a city from attacks from Nuclear units. Nuclear attacks simply have no effect on the city. Also, doubles defence against non-nuclear missiles.
B.sewer system Kloaksystem 80

2

Sanitation

Ingen

Allows a city to grow larger than size 12. An Aqueduct is first required for a city to grow larger than size 8.
B.space component Space Component 160

0

Plastik

Ingen

Space Components can be differentiated into Propulsion and Fuel Components. Each pair of them reduces your spaceship's travel time.

You can build up to 8 pairs.

Før man kan bygge nogen rumskibsdele skal en spiller have bygget vidunderet Apolloprogrammet.

B.space modules Space Module 320

0

Superledere

Ingen

Rummoduler er de dyreste dele af et rumskib. Det findes 3 slags rum-moduler:
 • Boligmodul: Har boliger til 10.000 mennesker.
 • Overlevelsesmoduler: Har mad og vand til indbyggere i et boligmodul.
 • Solcellepanelmodul: Producerer energi til de to andre moduler.

Man kan bruge op til 4 rum-moduler af hver slags.

Før man kan bygge nogen rumskibsdele skal en spiller have bygget vidunderet Apolloprogrammet.

B.space structural Space Structural 80

0

Space Flight

Ingen

Rumstrukturer danner fundamentet i rumskibet. Alle andre rumskibsdele skal være fæstet til strukturene for at fungere. Du kan bygge op til 32 rumstrukturer.

Før man kan bygge nogen rumskibsdele skal en spiller have bygget vidunderet Apolloprogrammet.

B.stock exchange Fondsbørs 120

3

Økonomi

Ingen

Sammen med en Markedsplads og en Bank øger fondsbørsen skatte- og luksusproduktionen i en by med 150 %."
B.super highways Motorveje 120

3

Bilen

Ingen

Øger handelsressourcerne med 50 % på alle felter med veje eller jernbaner.
B.supermarket Supermarked 80

3

Nedkøling

Ingen

Supermarked øger madressourcerne med 50 % på hvert felt med landbrugsjord som bliver brugt omkring byen. Landbrugsjord er de felter, som er blevet overrislet en ekstra gang.
B.temple Tempel 30

1

Ceremoniel begravelse

Ingen

Gør en ulykkelig borger glad. Både Mystisisme og Orakel vidunderet dobler denne effekt. Med Mystisisme og Orakel bliver 4 borgere glade.
B.university Universitet 120

3

Universitet

Ingen

Sammen med et bibliotek øger et Universitet forskningsproduktionen i en by med 250 %.