FANDOMFor at etablere diplomatiske forbindelser med andre spillere, enten computerstyrede eller andre personer, er det nødvendigt først at møde dem. For at skabe dette møde kan du flytte en enhed op ad enten en enhed eller by tilhørende den spiller du ønsker at møde.

Når dette er sket, kan du starte diplomatiske forbindelser med denne spiller:

  • Gå til rapporter -> spillere (eller tryk på F3 tasten)
  • Vælg den spiller du ønsker at foretage diplomatiske handlinger med
  • Tryk på Møde knappen
  • Brug menuerne til at bestemme hvad du ønsker at give spilleren, eller hvad du ønsker den anden spiller skal give dig.
  • Hvis spilleren er computerstyret, og denne ikke er samarbejdsvillig, kan du typisk finde ud af hvorfor ved at arrangere en fred eller alliance med dem.

Selv om du kan arrangere møder med spillere du er i kontakt med, så kan du ikke indhente flere oplysninger end de helt basale om den anden spiller uden at du har etableret en ambassade enten via en pagt eller via en diplomat.

DiplomaterEdit

Så snart dine teknologiske fremskridt giver dig mulighed for at producere diplomater og senere spioner, kan du observere og manipulere andre civilisationer på flere måder end ved rene militære aktioner. Begge enheder er sårbare og må flytte forsigtigt - ofte under bevogtning - for at overleve. Diplomater kan kun foretage en diplomatisk handling, hvis succes eller fiasko afslutter enhedens liv, mens spioner er mere hårdføre og ofte overlever deres mission.

En aktion kræver at din enhed nærmer sig en fjendtlig enhed og forsøger at gå ind i dens felt:

  • Bestik enhed. Du kan - ved betaling af guld - »overtale« en fjendtlig enhed over til din civilisation.

Alle andre aktioner kræver at din diplomat når en fjendlig by i live og forsøger at gå ind i den. Fjendtlige diplomater og spioner i byen vil modsætte sig enhver fjendtlig aktion. Enten din diplomat eller den forsvarende diplomat vil dø. Hvis den forsvarende diplomat dør, mister du et bevægelsespoint og må forsøge igen. De mulige diplomatiske aktioner i en fjendtlig by er:

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.