Freeciv
Advertisement


U.phalanx.png

Pris: 20 - Vedligeholdelse: 1 skjold, 1 utilfreds indbygger

Kræver teknologi: Bronze Working

Forældes af: Pikener

Angreb: 1 - Forsvar: 2

Liv: 10 - Skudstyrke: 1

Bevægelse: 1

Synsfelt: 1


  • Kan opløses i en by og du kan dermed genbruge 50 % af dens produktionsomkostning.
  • Kan befæste et område og modtager dermed en 50 % forsvarsbonus.
  • Kan ødelægge infrastruktur.
  • Kan blive veteran igennem træning eller kamp.
Advertisement