FANDOMEn enhed kan ikke gå ind i et felt besat af en fjendtlig enhed, og hvis den beordres til dette alligevel vil den angribe denne enhed. Kampen vil altid føre til ødelæggelse af en af parterne. Et angreb koster normalt angriberen 1 bevægelsespoint, men resulterer ikke i nogen reel bevægelse - den overlevende enhed forbliver hvor den var da angrebet blev sat ind. Enheder der alene har en tredjedel eller to tredjedele af et bevægelsespoint tilbage kan også angribe, men kun med en fraktion af deres normale angrebsstyrke. Bombefly anvender alle deres resterende bevægelsespoint når de angriber, hvilket giver jagere en mulighed for at angribe dem.

AtomkrigEdit

Atomare missiler indgår ikke på samme måde i kamp som andre enheder - de bliver enten skudt ned af et SDI forsvar og er uden videre ødelagt, eller detonerer og ødelægger et område på 3×3 omkring den enhed eller by de angriber. Indenfor detonationsområdet dør alle enheder, byer mister halvdelen af deres befolkning, og alle landområder med undtagelse af tundra har 50 % risiko for at blive forurenet med stråling.

På samme måde som overdreven forurening udover verden kan skabe en global opvarming, på samme måde kan brugen af mange atommissiler øge risikoen for en atomvinter med den modsatte virkning - frem for at kystlinjer bliver til jungel og sump, bliver områderne til ørken og tundra. Nybyggere, arbejdere og ingeniører kan gives rens stråling ordren for at rense et forurenet område. Dette koster 3 nybyggerrunder per felt.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.