Freeciv
Advertisement

Ordliste | Bygninger | Enheder | Teknologiske fremskridt | Vidundere | Andre ordDenne ordliste viser oversættelsen for de specifikke ord som indgår i Freeciv spillet, men som ikke er enheder, bygninger eller teknologiske fremskridt.

Tabeloverblik[]

Engelsk ord Dansk ord valgt Fravalgte danske ord Bemærkninger
bulbs forskningspoint
celebrating festivitas eller jubel i byen glæde/fest i byen
connect tilslutte forbinde, stå i forbindelse (with med)
cost pris
entertainers underholdere entertainere, komikere NB: Den her er ikke afklaret (underholdere er vist ikke et særligt udbredt ord på dansk)
fallout stråling atomaffald radioaktiv stråling
firepower (FP) ildkraft (I) skudstyrke
governor leder styrer, hersker bemærk byforvaltning
government styreform styrer, hersker bemærk byforvaltning
grassland græseng agerland, agerbrug, landbrugsjord, engjord, græsgang Ikke afklaret om agerbrug ikke er et bedre ord. Skal også afklares i.f.t. Farmland
health liv sundhed, helbred
hit point liv træfpoint
hut landsby hytte hytte, der dog ikke helt bruges i denne sammenhæng på dansk, nogle spillere bruger dog hytte/hut
incite revolt anspore til oprør ægge til oprør, tilskynde ..., ophidse ... (revolt kan også oversættes som protest)
irrigation overrisling kunstig vanding
mercenaries lejetropper lejemordere ental; lejesoldat (tidligere oversat til lejemordere)
Monarchy Monarki Kongedømme
move bevægelse
novice begynder novice
option tilvalg, indstilling (gælder for spilindstillingerne)
rail togskinne
research pool forskningsudveksling
resource ressource resurse Begge ord fremgår af RO
shared vision delt synsfelt delt udsyn
treaty traktat overenskomst
style layout
Transsylvania Transsylvanien Transsilvanien, Transylvanien Alle tre stavemåder er gængse
treaty traktat
turn runde tur
upkeep vedligeholdelse
vision synsfelt delt udsyn, synsevne Field of vision oversættes som synsfelt (det engelske ord shared vision er set som et synonym til dette) Shared vision oversættes derfor også som synsfelt.
vote afstemning
Advertisement