Freeciv
Advertisement

Ordliste | Bygninger | Enheder | Teknologiske fremskridt | Vidundere | Andre ord


Generelle bemærkninger[]

Den danske oversættelse følger den engelske i forholdet til om bygningen skal stå i ental eller flertal. Umiddelbart virker det dog lidt tilfældigt, hvad der er valgt og spørgsmålet er om det bør ensrettes til enten at være det ene (ental) eller det andet (flertal).

Tabeloverblik[]

Engelsk ord Dansk ord valgt Fravalgte danske ord Bemærkninger
Airport Lufthavn
Aqueduct Akvædukt Vandledning
Bank Bank
Barracks Kaserne Barakker Bør den her ikke ændres, det er jo ikke bare barakker som bygges, men specifikt militære bygninger? = en kaserne. I spillet er der Kaserne, Kaserne II og Kaserne III
Cathedral Katedral Domkirke
City Walls Bymure Fæstningsværker Bemærk sammenhæng til de fæstningsværker som enhederne kan bygge i det åbne terræn.
Coastal Defense Kystforsvar
Coinage Kapitalisering Møntprægning, udmøntning, mønt Kapitalisering er vel egentlig at man laver alt om til mønt, hvilket ikke er tilfældet i spillet. Det er kun den løbende produktion der sælges for penge.
Colosseum Amfiteater Kolosseum, Colosseum Den her skal vist rettes? Hvis det er det i Rom staves det med C og ikke k (også på dansk), men der er kun ét med dette navn, nemlig det i Rom ellers hedder de Amfiteatre
Courthouse Retssal Retsbygning, domhus Domstol er et begreb (Eks.: Venstre Landsret kan principielt være i flere forskellige bygninger).
Factory Fabrik
Granary Kornmagasin Kornkammer, Kornlager Er Kornmagasin ikke bedre; og så have kornlager som navn for det lager byerne har fra starten af?)
Harbour Havn
Hydro Plant Vandkraftværk
Library Bibliotek
Marketplace Markedsplads Torv, torveplads
Mass Transit Kollektiv trafik Infrastruktur, Kollektive Trafikmidler, Kollektiv transport Bemærk at denne bygning formindsker forurening. Ikke afklaret om Kollektiv transport ikke er et bedre valg.
Mfg. Plant Industrikompleks Fabrikskompleks mfg. = manufacturing, da Factory sættes til Fabrik, kunne denne sættes til Industrikompleks for at adskille den mere fra Fabrik.
Nuclear Plant Atomkraftværk Kernekraftværk
Offshore Platform Olieplatform offshore -> kyst-,
Palace Palads Slot, regentbygning
Police Station Politistation
Port Facility Havneområde Havneanlæg Se eventuelt Harbour/Havn
Power Plant Elektricitetsværk Kraftværk, Kulkraftværk
Recycling Center Genbrugsplads Genbrugsstation
Research Lab Forskningslaboratorium Forskningscenter
SAM Battery SAM-batteri Jord-til-luft missiler SAM er en forkortelse for surface-to-air
SDI Defense SDI-forsvar Stjernekrigsforsvar SDI er en forkortelse for strategic defence initiative (stjernekrigsprojektet)
Sewer System Kloaksystem Kloakanlæg, kloakker kloakering er også en mulighed, men forståes ikke rigtig som en bygning. System virker umiddelbart heller ikke som en bygning.
Solar Plant Solcelleanlæg
Space Component Rumkomponent
Space Module Rummodul Rum-modul Ville umiddelbart fjerne -, da de to andre ikke har -.
Space Structural Rumstruktur
Stock Exchange Fondsbørs Børs Bør den her ikke ændres til Fondsbørs, der er et mere specifikt ord for bygningens betydning i spillet. En børs kan være meget andet end et sted hvor der handles aktier?
Super Highways Motorveje Er der ikke stavefejl i den engelske ord, mener at det er et ord Superhighways
Supermarket Supermarked
Temple Tempel
University Universitet Videregående uddannelsesinstitution
Advertisement