FANDOMTabeloverblikEdit

Engelsk ord Dansk ord valgt Grafik Fravalgte danske ord Bemærkninger
AEGIS Cruiser Missilkrydser U.aegis cruiser
AWACS AWACS U.awacs Har ikke kunnet finde noget der indikerer at der skulle være et dansk navn for dette fly.
Alpine Troops Alpejægere U.alpine troops
Archers Bueskytter U.archers Ups fejl her det hedder vist kun bueskytter (uden e til sidst; er rettet nu)
Armor Tank U.armor Kampvogn
Artillery Artilleri U.artillery
Battleship Slagskib U.battleship
Bomber Bombefly U.bomber
Cannon Kanon U.cannon
Caravan Karavane U.caravan
Carrier Hangarskib U.carrier
Catapult Katapult U.catapult Blide Blide passer umiddelbart bedre på den enhed som er med i spillet, men ordet katapult er nok bedre kendt af de fleste. Blide , LexOpen Blide , Wikipedia Katapult , Svensk Wikipedia
Cavalry Kavaleri U.cavalry
Chariot Stridsvogn U.chariot
Cruise missile Krydsermissil U.cruise missile
Cruiser Krydser U.cruiser
Destroyer Destroyer U.destroyer
Diplomat Diplomat U.diplomat
Dragoons Dragoner U.dragoons
Engineers Ingeniører U.engineers Ingeniørbrigade
Explorer Spejder U.explorer Udforsker NB ikke afklaret om spejder ikke er et bedre ord. Udforsker er ikke på RO, spejder er.
Fighter Jager U.fighter
Freight Fragt U.freight Lastvogn, transport
Frigate Fregat U.frigate
Galleon Galeon U.galleon
Helicopter Helikopter U.helicopter
Horsemen Ryttere U.horsemen
Howitzer haubits U.howitzer Skal afklares om man ikke kalder sådan en her for en haubits på dansk (Howitzer)
Ironclad Panserskib U.ironclad
Knights Riddere U.knights
Legion Legion U.legion Den her bør vel hedde legionær, da legion er betegnelse for selve hærafdelingen Legion Lexopen
Marines Marinesoldater U.marines
Mech. Inf. Pansret mandskabsvogn U.mech inf Mekaniseret infanteri
Musketeers Musketerer U.musketers
Nuclear Atomvåben U.nuclear Atomraket, atommissil, atomar våben
Paratroopers Faldskærmsjægere U.paratroopers Faldskærmstropper, faldskærmsoldater Både faldskærmssoldat og faldskærmsjægere fremgår af RO
Partisan Partisaner U.partisan
Phalanx Falanks U.phalanx
Pikemen Pikener U.pikemen Fodfolk Den her skal vist ændres, Pikener passer med tidsperioden, mod ordet tæller at det ikke er særligt kendt. Se eventuelt Pikener. Fodfolk betegner infanteri enheder igennem alle tider. ER ÆNDRET
Riflemen Infanteri U.riflemen
Settlers Nybyggere U.settlers Bosættere, Kolonister
Spy Spion U.spy
Stealth Bomber Stealth-bombefly U.stealth bomber Stealth-bomber
Stealth Fighter Stealth-jager U.stealth fighter
Submarine Ubåd U.submarine
Transport Transport U.transport Godsskib, containerskib
Trireme Triere U.trireme Treradåret skib, Trireme Ikke afklaret om det engelske ord Trireme i det hele taget kan bruges på dansk, Triere bruges også på tysk og fransk. Se eventuelt Triere
Warriors Krigere U.warriors
Workers Arbejdere U.worker
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.