Freeciv
Advertisement

Ordliste | Bygninger | Enheder | Teknologiske fremskridt | Vidundere | Andre ord


Denne ordliste viser oversættelsen for de teknologiske fremskridt som indgår i Freeciv spillet. Fravalgte danske ord er også vist og eventuelle bemærkninger er anført i den sidste kolonne.

Tabeloverblik[]

Engelsk ord Dansk ord valgt Fravalgte danske ord Bemærkninger
Advanced Flight Avanceret flyteknik Avanceret flyvning
Alphabet Alfabetet Skriftsprog Se også Writing
Amphibious Warfare Amfibisk krigsførelse Hedder det ikke krigsførelse fremfor krigsførsel; jo er nu rettet
Astronomy Astronomi
Atomic Theory Atomteori
Automobile Bilen Bil, automobil
Banking Bankvæsen Bankvirksomhed, Bankforretninger
Bridge Building Brobygning
Bronze Working Broncearbejde
Ceremonial Burial Begravelsesritualer
Chemistry Kemi
Chivalry Ridderlighed Ridderskab; ridderværdighed; riddere
Code of Laws Lovværk Lovsamlinger, Retsstat, Retsvæsen, Lovbøger, Kodeks, Lovregler, Love, Samlede love, Fælles love, Fælles lovsamling, Forenet lovsamling, Nedskrevne love Delen -samling kan få tankerne hen på en forsamling, noget i retning af en rigsdag. "Lovbøger" som du selv foreslår, er måske i virkeligheden meget dækkende. "Nedskrevne love" var en anden mulighed. Det passer også meget godt med at man skal have alfabetet før man kan forske sig frem til fremskridtet. Code of Laws forstås som noget henad Jyske Lov.
Combined Arms Militærkombinationer
Combustion Forbrænding
Communism Kommunisme
Computers Computere Datamaskiner, Datamater
Conscription Værnepligt Udskrivning
Construction Konstruktion Opførelse, Bygning
Currency Valuta Penge, Mønt
Democracy Demokrati
Economics Økonomi Nationaløkonomi
Electricity Elektricitet
Electronics Elektronik
Engineering Ingeniørkunst Maskinvæsen, Ingeniørarbejde, Ingeniørvirksomhed Den her bør vel ændres til et af de tre andre.
Espionage Spionage
Explosives Eksplosiver
Feudalism Feudalisme
Flight Fly
Fusion Power Fusionskraft
Genetic Engineering Genmanipulering
Guerilla Warfare Guerillakrigsføring
Gunpowder Krudt
Horseback Riding Hestehold
Industrialization Industrialisering
Invention Opfindelse
Iron Working Jernarbejde
Labor Union Fagforening
Laser Laser
Leadership Lederskab Førerskab, ledelse, lederevner Bør måske ændres til ledelse
Literacy Uddannelse Boglig dannelse Uddannelse er måske lidt nærmere det engelske education, så måske bør den her også ændres. eventuelt til Boglig dannelse.
Machine Tools
Magnetism Magnetisme
Map Making
Masonry
Mass Production
Mathmatic Matematik
Medicin Medicin
Metallurgy Metallurgi
Miniaturization Mikroprocessor
Mobile Warfare Mobil krigsførelse
Monarchi Monarki
Monotheism Monotheisme
Mysticism Mysticisme
Navigation Navigation
Nuclear Fission Atomfission
Nuclear Power Atomkraft
Philosophy Filosofi
Physics
Plastics
Polytheism
Pottery Keramik Lervarer, Pottemagerindustri, Lervarefabrik, Pottemagerværksted
Radio Radio
Railway Jernbane
Recycling Genbrug
Refining Raffinering
Refrigeration
Robotics
Rocketry Raketvidenskab Raketteknik, Raketter I øjeblikket er den oversat med Raketter, men jeg ændrer til Raketvidenskab
Sanitation
Seafaring
Space Flight
Stealth
Steam Engine
Steel Stål
Superconductors Superledere
Tactics
The Corporation
The Republic
The Wheel Hjulet
Theology
Writing Skrivekunst Skriftsprog
Advertisement