Freeciv
Advertisement


U.explorer.png

Pris: 30 - Vedligeholdelse: 0

Kræver teknologi: Søfart

Forældes af: Partisan

Angreb: 0 - Forsvar: 1

Liv: 10 - Skudstyrke: 1

Bevægelse: 1

Synsfelt: 1


  • Kan opløses i en by og du kan dermed genbruge 50 % af den oprindelige produktionsomkostning.
  • Kan befæste sig, medførende en 50 % forsvarsbonus.
  • Kan ødelæge infrastruktur.
  • Ignorerer terræn (alle felter opfattes som havende en vej).
  • Ignorerer kontrolzoner.
  • En civil enhed (kan ikke angribe; ingen undtagelsestilstand).
  • Kan blive veteranenhed via kamp eller træning.

Spejdere er meget anvendelige til kortlægning af ukendt terræn.

Advertisement