FANDOMSkocz do: O Freeciv | Wprowadzenie | Licencja | Jak wygląda Freeciv | Wymagania | Pobierz | Instalacja | Podręcznik | Tutoriale | edytuj


Freeciv to turowa wieloosobowa gra strategiczna, w której każdy z graczy staje się przywódcą cywilizacji, biorącej udział w walce o cel ostateczny:

Stać się najwspanialszą z cywilizacji.


Gracze Cywilizacji II® wydanej przez Microprose® powinni czuć się jak w domu, ponieważ jednym z celów Freeciv jest stworzenie zasad kompatybilnych z tą właśnie grą.

Freeciv jest tworzona przez międzynarodowy zespół programistów i entuzjastów, i jest jedną z najbardziej wciągających gier sieciowych. Ale uwaga! Bardzo łatwo się od niej uzależnić!

Zobacz krótkie wprowadzenie do Freeciv.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+