FANDOM


This page contains outdated information and needs to be updated. Refer to the English language page.
This page contains outdated information that might not be completely accurate.

This page in another language:   DanskDeutschEnglishEspañolFrançaisItaliano日本語NederlandsPolskiRomânăРусский

CerinþeEdit

Includem mai jos cerinþele pentru Freeciv ºi platformele cu care acesta este compatibil. Observaþi cã GNU/Linux ºi Sun Solaris sunt principalele platforme þintã. Freeciv nu a fost oficial testat pe alte platforme. Observaþi de asemenea cã mulþi distribuitori de sisteme de operare oferã distribuþii de Freeciv în pachete, gata sã fie utilizate. Mai multe sunt disponibile în secþiunea noastrã de download.

Cerinþe specifice de compilare Platforme compatibile

Pentru toate sistemele:

 1. Compiler ANSI C (exemplu: gcc 2.95)
 2. make

Pentru Unix:

 1. Sistemul X Window
 2. Xaw/Xaw3d ºi Xpm (3.4k) -sau-
  Glib (1.2.6), GTK+ (1.2.6) ºi Imlib (1.9.7)

Windows:

 1. Un mediu Unix (Cygnus, msys).
 2. MinGW runtime libraries
 3. Windows API libraries
(All of these packages can be found at mingw or cygwin)

OS2:

 1. Un mediu Unix (Cygnus).

Pachete care satisfac unele din aceste cerinþe pot fi gãsite pe site-ul ftp.

based on X:

 • GNU/Linux (Debian, Gentoo, etc.)
 • Sun Solaris 2.x
 • SunOS 4.x
 • SGI Irix
 • IBM AIX
 • HP/UX
 • Mac OS X (requires X11 along with MacPorts or Fink)
 • OpenBSD
 • NetBSD
 • FreeBSD
 • BSDI 4
 • QNX
 • IBM OS/2
 • OpenVMS
 • OSF1

without X:

Pentru mai multe informaþii despre instalare citiþi fiºierul INSTALL, inclus în distribuþia Freeciv.

Instantaneele SVN ar putea sã aibã cerinþe suplimentare pentur construire; trebuie sã folosiþi flagurile ./configure --disable-cvs-deps dacã nu folosiþi GNU make, ºi ./configure --disable-nls dacã nu aveþi o instalare completã pentru gettext.
Urmaþi aceºti cinci paºi ºi veþi juca Freeciv imediat!

1. Accesaþi secþiunea de download ºi descãrcaþi software-ul. Decideþi dacã doriþi un pachet precompilat pentru platforma dumneavoastrã sau codul sursã.
 • Dacã doriþi sã compilaþi Freeciv pe cont propriu, obþineþi cea mai recentã versiune stabilã sau versiunea curentã de dezvoltare.
 • Ori, faceþi scroll pânã la secþiunea dedicatã pachetelor precompilate ºi descãrcaþi pe cel corespunzãtor platformei dumneavoastrã, dacã e listatã. Ar putea exista pachete mai actuale pentru platforma dumneavoastrã, în altã parte; dacã le gãsiþi vã rugãm sã ne anunþaþi.
2. Instalaþi software-ul pe computerul local.
 • Dacã aþi downloadat o versiune precompilatã (un pachet binar pentru platforma dumneavoastrã), instalaþi-l utilizând metoda specificã acelui pachet.
 • Dacã aþi downloadat codul sursã, decomprimaþi-l ºi compilaþi-l. Pe sistemele Unix, acest lucru se realizeazã dupã cum urmeazã:
o Setaþi directorul curent în directorul în care vreþi sã faceþi munca de instalare; /tmp este deseori o alegere potrivitã.
o Dezarhivaþi fiºierul descãrcat (vedeþi instrucþiunile). Fiºierele sunt puse într-un subdirector; cd în el.
o Dacã nu aveþi rãbdare sã citiþi ºi sã urmãriþi documentaþia INSTALL ºi alte sfaturi care sunt disponibile acolo, încercaþi comanda
./configure && make install
ºi speraþi la ce e mai bun. Totuºi, probabil veþi avea nevoie sã specificaþi niºte opþiuni în ./configure, sã apelaþi gmake în loc de make, sau sã instalaþi mai întâi alte pachete auxiliare de software.
3. Porniþi serverul. (Acest pas este opþional dacã sunteþi conectat la Internet, unde serverele sunt de obicei disponibile în altã parte.)
Executând comanda ser ar trebui sã obþineþi un mesaj de întâmpinare ºi un prompt în linia de comandã. In prompt puteþi configura opþiunile serverului, adãuga jucãtori controlaþi de computer etcetera. Incercaþi comanda help. Freeciv nu are încã o interfaþã standard GUI pentru configurarea serverului.
Serverul este acum gata sã accepte jucãtori ºi sã înceapã un joc.
4. Porniþi clientul executând comanda civ. Ea trebuie executatã din interfaþa GUI (X). Dacã aþi instalat un pachet precompilat, ar putea sã vã ofere un shortcut sub forma unei iconiþe Freeciv sau ceva similar.
Un fereastrã de dialog apare cu 2 butoane importante:
 • Metaserver vã permite sã selectaþi unul din serverele curente disponibile pe net.
 • Connect vã va conecta la serverul selectat; în mod implicit e vorba de serverul de pe propriul computer.
Dacã serverul este în faza Pregame, încã mai acceptã noi jucãtori. Dacã jocul a început deja, nu vã puteþi conecta decât ca un jucãtor deja existent.
5. Porniþi jocul. Dacã jucaþi singur, pe propriul server:
 • Pentru a juca cu patru jucãtori controlaþi de AI, tipãriþi set aifill 5 la promptul serverului.
 • La promptul serverului tipãriþi start pentru a porni jocul.
 • Activaþi fereastra clientului ºi alegeþi o naþiune.
Dacã jucaþi cu alþii:
 • La promptul serverului, puteþi da comanda cmdlevel ctrl pentru a permite clienþilor sã dea comenzi serverului. (La serverele publice civservers, facem acest lucru pentru dumneavoastrã.)
 • In fereastra clientului puteþi tipãri /start. S-ar putea sã doriþi sã aºteptaþi ceilalþi jucãtori ºi sã discutaþi cu ei setãrile jocului.
 • Alegeþi o naþiune ºi aºteptaþi pe ceilalþi sã facã o alegere similarã. Dacã plecaþi acum veþi fi înlãturat din joc.
 • Dacã cineva nu vrea sau nu poate sã aleagã o naþiune, (utilizaþi comanda /list pentru a afla acest lucru), puteþi sã setaþi /ai pentru ei sau sã-i /cut (eliminaþi) din joc.
Mai multe detalii ºi opþiuni sunt disponibile în README ºi în alte locuri de pe site.

Dupã ce terminaþi instalarea, probabil veþi dori sã jucaþi primele dumneavoastrã jocuri. E recomandabil sã încercaþi sã jucaþi solitar de câteva ori, pentru a vedea cum funcþioneazã lucrurile, dar nu e necesar. Puteþi învãþa ºi jucând cu alþii.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+