FANDOM


This page contains outdated information and needs to be updated. Refer to the English language page.

Hur man spelar FreecivEdit

Ursprungligen av Michael Hohensee (aka Zarchon)

För upplysningar om hur man installerar Freeciv, se Install (engelska)

För upplysningar om hur man kör Freeciv, se README.sv

Om man aldrig har spelat civilisationsspel är det enklast om man börjar med att läsa Freecivs handbok som är tillgänglig vid Manual (engelska)

För upplysningar om hur man spelar Freeciv, fortsätt läsa!

När man har fått i gång Freeciv vill man antagligen spela sina första spel. Man råds att spela ensam några gånger för att få en känsla för hur saker fungerar, men det är inte nödvändigt. Man kan lära sig genom att spela mot andra människor eller mot datorn.

Fråga: Vilken är den grundläggande strategin?Edit

För det första är detta inte en *perfekt* strategi; det är inte ens en mycket bra strategi. Men låt oss först sätta i gång med att spela Freeciv. En del av lockelsen hos Freeciv är att utveckla nya strategier.

Strategin är indelat i flera steg:
Det inledande utvidgningsskedet
Teknologiskt underskede
Det andra utvidgningsskedet
Uppbyggnadsskedet
Den slutgiltiga förintelsen av dina fiender-skedet

Det inledande utvidgningsskedetEdit

Detta skede är viktigast. Det första man bör göra är att grunda städer och utforska sin ö. Man bör ha många städer, mist 7 eller 8.

Spelets mål är att behärska så många landrutor som möjligt. När man grundar en stad bör man se till att att dess område inte kommer att överlappa för mycket med andra städers områden. Man kan se vilka rutor som används av en stad genom att klicka på den. Kartan över staden och dess omgivning visar stadens område. Ta hänsyn till detta och försök samtidigt att hålla dina städer nära varandra. Ju längre från varandra de är, desto svårare är det att försvara och förvalta dem i detta skede. (Hänvisning: Försök att grunda städer på hästar eller nära fisk.)

När man har 1 eller 2 städer bör man sätta forskningssatsen så högt som regeringsformen tillåter. Man ska strunta i skattesatsen eftersom man inte kommer att färdigställa några stadsförbättringar som kostar underhåll regelbundet. Man bygger i stället bosättare. Varje stad bör bygga bosättare. Ju fler bosättare man färdigställer, desto fler städer kan man grunda; ju fler städer man har, desto fortare kan man forska; ju fortare man kan forska, desto fortare kan man vinna. När man har fyllt det tillgängliga utrymmet med städer befaller man sina bosättare att bygga bevattningsanläggningar och vägar.

(Anmärkning: Om matöverskottet i en stad sjunker till +1 på grund av understöd av för många bosättare och man inte kan flytta om arbetare så att överskottet blir större låter man staden bygga ett tempel i stället för bosättare. Om man inte har känner sig hotad av någon annan spelare än kan man strunta i att bygga krigsenheter ett tag till.)

Under denna tid lär man sig teknologier så fort som möjligt. Det man bör sikta på först är "republik", sedan "folkstyre", sedan "järnväg", sedan "industrialisering". (Vissa siktar på "monarki" före "republik".) Så snart som man forskat fram en regeringsform som man vill använda sätter man i gång en revolution och byter till den nya regeringsformen när revolutionen är över. Sedan ser man till att satserna är som man vill ha dem, ty den högsta tillåtna satsen skiljer sig mellan olika regeringsformer (forskningssatsen sätts så högt som möjligt av sig själv).

När man har fått kunskap om folkstyre är man rustad att gå in i det andra utvidgningsskedet. Det gör man genom att ändra regeringsform till folkstyre, befalla alla städer att bygga tempel och sätta överflödssatsen till 100%. När man gör detta börjar alla städer genast att fira och växer 1 steg varje omgång så länge det finns matöverskott. När de har blivit tillräckligt stora sätt överflödssatsen till rimliga 20-40%. Detta försätter dig i det andra utvidgningsskedet.

Nackdelen med att sätta överflödssatsen till 100% är att forskningen avstannar fullständigt. Efter att städerna har vuxit och forskningssatsen har höjts till ungefär 50% får man åter nya teknologier, men något saktare. Om man har utforskat ganska mycket utan att ha hittat någon hotfull motspelare kan det vara bra att forska så mycket som möjligt tills teknologierna tar för lång tid att forska fram.

Det andra utvidgningsskedetEdit

När städerna har fått en lämplig storlek avvänjer man dem med överflöd och ökar skattesatsen. När de är nere på ungefär 30% överflöd ökar man forskningssatsen så mycket man kan utan att skatteinkomsten blir lägre än utgifterna. När man får järnväg bygger man om alla vägar till järnvägar, åtminstone alla som är på rutor som används av någon stads arbetare eller ingår i fjärrvägnätet. (Hänvisning: Utrusta varje ruta som används av en stad med väg/järnväg. Då gör staden mer nytta. Det finns ingen anledning att uppgradera mittrutan, den med staden på. Det görs av sig själv.)

Nu är det dags att utveckla industrialisering och krigsteknologier. Man bör börja grunda städer på andra öar och utforska ordentligt om man inte redan har gjort det. Man bör ta reda på var fienderna är. Sikta på teknologier som är bra för båtar och försök färdigställa Magellans Världsomsegling. När man känner dig beredd går man in i:

UppbyggnadsskedetEdit

Nu bygger man fabriker och kraftverk i städerna. Man försöker få så hög tillverkningsförmåga som möjligt. Förorening blir ett problem. Så snart man kan försöker man forska fram masstillverkning för kollektivtrafik och återvinning för återvinningsanläggning. När man har gjort alla sina städer till goda tillverkningsanläggningar bygger man krigsenheter. (Anmärkning: Om man får förbindelse med någon annan spelare ska man genast bygga några angreppsenheter och minst 1 försvarsenhet för varje stad.)

När man vill börja angripa någon sätter man forskningssatsen till 0% och höjer skattesatsen så mycket man kan utan att få upplopp. Kom ihåg att enheter kan köpas för guld!

Den slutgiltiga förintelsen av dina fiender-skedetEdit

Detta kan ske när som helst men det är skojigare med de framskridna vapnen.

Välj en förhållandevis svag fiende och skicka över några båtlaster trupper. Ta över fiendens städer och låt dem bygga fler enheter för att utplåna resten av fienden. Visa ingen medkänsla! Intill döden!

Upprepa så ofta som det behövs! ;-)

[Anmärkning för fredliga: Freeciv låter även en spelare vinna genom att färdigställa och sända iväg ett rymdskepp som anländer till Alfa Kentauri före alla andra spelares eventuella rymdskepp.]


Ytterligare frågorEdit

Fråga: Vilka andra strategier finns det?Edit

Det finns ett antal handledningar och strategianvisningar tillgängliga vid Freecivs webplats vid Tutorials (engelska)

Dessutom beskriver Freecivs inbyggda hjälp en annan strategi.


Fråga: Vilken tidsgräns skall man sätta i flerspelarspel?Edit

Det beror på antalet spelare. Om man bara är 2 som spelar klarar man sig vanligtvis med tidsgränsen 0. Om man är > 2 eller en av de 2 kommer att vara borta från spelet under slumpmässliga tillfällen och den andre inte vill vänta kan en tidsgräns på 1 minut (när man sätter tidsgränsen anger man dock tiden i sekunder) vara tillräckligt. Senare i spelet när det är mer att göra vill man antagligen öka tidsgränsen till 4 minuter. I allmänhet behövs det längre tid ju fler spelare man är. Sätt den tidsgräns som passar men kom i håg att det brukar störa folk om man går över 5 minuter.

Fråga: Vilken kartstorlek ska man använda?Edit

Kartstorleken beror på hur många spelare man är och hur snart man vill att spelet ska ta slut. Standardkartstorleken (80x50) är tillräckligt stor för ett ganska snabbt 2-spelarspel men ger ett

  • mycket* snabbt spel om > 3 spelare deltar.

Snabba spel brukar vara otillfredställande för alla utom vinnaren eftersom ingen har haft tid att utveckla något försvar. Om man har > 3 spelare bör man använda en 80x80-karta. Om man är > 5 spelare bör man ha en 100x100-karta.


Fråga: Vad innebär servervalmöjligheten "generator"?Edit

Den påverkar det sätt på vilket kartan skapas. Om man spelat Freeciv några gånger utan att ändra på denna servervalmöjlighet har man säkerligen hört talas om (och/eller upplevt) problemen med en alldeles för liten ö. Att behöva börja på en alldeles för liten ö kan göra folk vansinniga. För att åtgärda detta har våra godhjärtade hjältar till programmerare byggt in servervalmöjligheten "generator". När det är satt till 1 ger det en vanlig karta med öar av olika (orättvisa) storlekar. När den är satt till 2, 3 eller 4 ger den öar med lika storlek (ibland även några ytterligare småöar). Genom att spela med likvärdiga öar kan man se till att ingen kan beklaga sig över att förlora på grund av "den där förbannade lilla ön".

Fråga: Ska man förenkla spelet genom att öka mängden guld som spelarna får att börja med?Edit

Om en oerfaren spelare som spelar mot erfarna spelare föreslår en ökning av guldmängden kommer antagligen ingen att beklaga sig. Detta är dock inget bra sätt att lära sig att spela. Att börja med massor av guld gör spelet mycket enklare och gör det svårare att lära sig att hanskas med standardguldmängden. De flesta erfarna spelare ökar inte mängden, och de vet hur de ska få mest nytta av en ökning. Det vet inte oerfarna spelare. Därför går de i så fall samma öde till mötes som Atlantis.

Anmärkning: Samma sak gäller inställningarna "techlevel" och "researchspeed"

Fråga: Hur är det med de andra inställningarna?Edit

Resten av dem har mest att göra med vilken sorts karta som kommer att skapas inför spelet. Att öka "specials" ger större sannolikhet att få många tillgångar/ruta och "huts" avgör hur många mindre stambyar det ska finnas. Att öka antalet bosättare och utforskare gör att spelet går fortare och ökar sannolikheten att spelare överlever barbarstammarna som i bland finns i de mindre stambyarna.

Inställningarna som har med järnväg att göra avgör hur mycket en ruta ger i form av mat/sköldar/handel med järnväg och "foodbox" bestämmer hur mycket mat varje medborgare i en stad måste ha innan en ny person kan läggas till.

För övrigt ger högre "mountains" mer berg, högre "deserts" ger mer öken och så vidare.

Fråga: Hur får man en viss teknologi?Edit

Titta i den inbyggda hjälpen. Den visar vilka teknologier man måste ha först.

Det går även att se detta i David Pfitzners "techtree"-karta som kan laddas ned från <http://msowww.anu.edu.au/~dwp/freeciv/>.

Om det inte går man kan läsa i "data/default/techs.ruleset". Där står vilka teknologier som man måste ha innan man kan få en given teknologi.

Fråga: Vilka krigsenheter är bäst?Edit

För angrepp:
pansar, helikopter, kryssningsmissil, slagskepp, fraktskepp, kärnvapen, haubits, bombflygplan.
För försvar:
pansar, mekaniserat infanteri, haubits, slagskepp, kryssningsmissil, kärnvapen.

Kom i håg att det bästa försvaret är ett kraftfullt angrepp.

Tillägg till detta dokument är välkomna!

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+