FANDOM


This page contains outdated information that might not be completely accurate.

Wszelkiego rodzaju błędy w polskim tłumaczeniu Freeciv zgłaszać można na adres hubkow [małpa] gmail [kropka] com.

Na dzień dzisiejszy (26 sierpnia 2011) polonizacja Freeciv jest w już całkiem przyzwoita, ale z pewnością sporo da się poprawić. Poszukujemy więc osób, które chciałyby systematycznie przeglądać tłumaczenie w celu wyłapywania błędów, usterek i nieścisłości. Aby pomóc nie musisz być anglistą ani polonistą! Wystarczą chęci i odrobina zapału :)

Najnowsze wersje tłumaczeń znajdziecie tutaj. Są to wersje robocze przeznaczone do nadchodzących wydań Freeciv i zazwyczaj różnią się nieco od tłumaczeń z wydań już opublikowanych.

Poszukujemy również osoby, która chciałaby zająć się prowadzeniem polskiej strony wiki. Jeśli jesteście zainteresowani pracą nad tłumaczenim lub stroną, dajcie mi znać (e-mail: hubkow [małpa] gmail [kropka] com).

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+